Hrvatska gerontologija u Bratislavi

Od 9. do 10. srpnja 2015. u Bratislavi je održan radionica pod nazivom „Workshop and Consultation Age - friendly Environments in Europe (AFEE)“ u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije, a na kojoj su sudjelovali predstavnici Hrvatske, Češke, Slovačke i Slovenije. 

Djelatnici Centra za zdravstvenu gerontologiju Zavoda - Referentnog centra Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba održali su prezentacija na temu „Centers of Gerontology - Institute of Public Health and Gerontology Centers in Croatia“, koja je izazvala velik interes sudionika gerontološkog tečaja SZO-a. Aktivno su prezentirale dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med. i Manuela Maltarić, mag. nutri. Prezentirani su rezultati uspješnog hrvatskog modela izvaninstitucijske skrbi za starije osobe - gerontološki centri te Centar za zdravstvenu gerontologiju Zavoda te projekt GeroS, koji je značajan za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba u svrhu unaprjeđenja i primjena zdravog aktivnog starenja u zaštiti zdravlja starijih osoba.

Sudionici radionice pokazali su izuzetan interes za projekt GeroS (podsustav CEZIH-a za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika) koji povezuje sve sudionike u pružanju zdravstvene i socijalne skrbi za starije osobe te za gerontološko javnozdravstvene pokazatelje o provođenju izvaninstitucijske skrbi (Gerontološki centri, 2004. – 2015.) u Hrvatskoj. 

Veliki interes sudionika gerontološkog savjetovanja u Bratislavi iskazan je za hrvatsku gerontologiju i za model ispunjavanja semantičkog diferencijala o stavovima prema starenju i starosti

Gerontološko savjetovanje u Bratislavi u organizaciji SZO-a održano je radi izmjene iskustava, znanja i rezultata rada sudionika u zaštiti zdravlja starijih osoba i promicanju strateškog cilj br. 1 SZO - aktivnog zdravog starenja. Znakovito je da se, na primjer, u Slovačkoj već primjenjuje organizirana medicinska specijalizacija iz gerijatrije po UEMS-u, a čiju primjenu uskoro očekujemo i u Hrvatskoj.

Članak pripremile: dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med. i Manuela Maltarić, mag. nutri., Centar za zdravstvenu gerontologiju, Služba za javno zdravstvo