Hrvatski Dan mimoza - Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice i 10. Europski tjedan prevencije raka vrata maternice, 24. do 30. siječnja 2016.

Tijekom sljedećeg tjedna u Hrvatskoj, kao i diljem Europe, obilježava se deseti Europski tjedan prevencije raka vrata maternice u organizaciji Europske udruge protiv raka vrata maternice (ECCA – European Cervical Cancer Association). Cilj brojnih organiziranih događanja u tom tjednu je podizanje svijesti, kako opće javnosti, tako i zdravstvenih radnika i političara o navedenom zdravstvenom problemu.

Treća subota u siječnju proglašena je Nacionalnim danom borbe protiv raka vrata maternice. Cvijet mimoze svojom nježnošću senzibilizira javnost o važnosti edukacije, cijepljenja i ranog otkrivanja raka vrata maternice. Stoga se 23. siječnja na Cvjetnom trgu u Zagrebu održava tradicionalna prigodna prodaja mimoza u organizaciji Gradskog ureda za zdravstvo i Hrvatske lige protiv raka, a pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović.

30. siječnja u Arena centru Dan mimoza prigodnim aktivnostima obilježit će udruga „Sve za nju“ u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Ovom prigodom podsjetit ćemo građanke o važnosti preventivnog programa te širu javnost informirati o provođenju programa u gradu Zagrebu.

Rak vrata maternice jedna je od rjeđih novotvorevina koja se, ako se otkrije u ranoj fazi razvoja, može potpuno izliječiti, a ne samo zaliječiti. Uzročno je povezan s HPV infekcijom (Humani papiloma virus visokog rizika). U početnom stadiju raka vrata maternice simptoma najčešće nema, dok su kod razvijenog raka nespecifični: nepravilno krvarenje, krvarenje između dva menstrualna ciklusa, krvarenje nakon spolnog odnosa, neuobičajeni iscjedak i bolovi u donjem dijelu trbuha. Po pojavnosti, rak vrata maternice je drugo sijelo raka žena u dobi od 40 do 49 godina te treće sijelo žena u dobi od 30 do 39 godina. Prema podacima Registra za rak Republike Hrvatske, od invazivnog raka vrata maternice u Hrvatskoj je 2013. godine oboljelo 339 žena, a od neinvazivnog karcinoma (carcinoma in situ – CIN III) još 343 žene. 2014. godine u Hrvatskoj je umrlo 127 žena. Oportunistički probir Papa testom u Hrvatskoj se provodi već 60-ak godina. Takvim pristupom mnogim se ženama Papa test nepotrebno ponavlja, dok druge nikada ne pristupaju pregledu. Uvođenjem organiziranog programa probira cilj je postepeno potpuno ukidanje oportunističkog probira. 

Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice treći je nacionalni program, nakon nacionalnih programa ranog otkrivanja raka dojke i debelog crijeva, koji se provodi u Hrvatskoj i to od studenog 2012. godine. Programom su obuhvaćene žene u dobi od 25. do 64. godine. Tijekom tri godine od početka provođenja programa, 230.000 žena dobit će na adresu stanovanja pismo kojim se pozivaju na preventivni ginekološki pregled. Pozivno pismo sadržava: letak kojim se žene informiraju o Nacionalnom programu, ime i prezime ginekologa s radnim vremenom i brojem telefona na koji se mogu naručiti na pregled te kupovnicu koju su obavezne ponijeti. Glavna metoda probira – dijagnostike promjena na vratu maternice je konvencionalni Papa test. Papa test je jednostavna, neinvazivna pretraga kojom se uzima bris rodnice, vrata maternice i kanala vrata maternice. Bolest se sporo razvija i potrebno je dugo vremena da se promijenjene stanice razviju u rak. Zbog toga je interval od tri godine kod zdravih žena dovoljan da se promjene zamijete u začetku. Žene s urednim nalazom PAPA testa bit će ponovno pozvane u Nacionalni program za tri godine, a žene s abnormalnim nalazom ginekolog će obavijestiti o daljnjim postupcima kontrole i potrebnog liječenja. 

U Republici Hrvatskoj svaka osoba ženskog spola starija od 15 godina i osigurana pri HZZO-u ima pravo izabrati ginekologa primarne zdravstvene zaštite. Žene kojima nije poznato ime i prezime ginekologa mogu se informirati pri jednoj od ispostava HZZO-a:  www.hzzo.hr/o-zavodu/regionalni-uredi-i-podrucne-sluzbe-2/zagreb.

U gradu Zagrebu preglede provodi 51 specijalista ginekologa na razini primarne zdravstvene zaštite (ugovorenih timova HZZO-a). U Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ vraćeno je čak 18.000 (8%) pozivnih pisama (koja se dostavljaju isključivo na adresu stanovanja navedenu na zdravstvenoj iskaznici). 18.000 žena tako nije obaviješteno o mogućnosti sudjelovanju u Nacionalnom preventivnom programu, a što je najvažnije, time su potencijalno i ugrozile svoje zdravlje. Sva tri preventivna nacionalna programa temelje se na pozivanju korisnika putem pisma prema mjestu prebivališta, a osim što je izmjena osobnih podataka zakonska obaveza u ovom slučaju, jedan je od mehanizama brige o vlastitom zdravlju. Pozivom na broj besplatnog telefona 0800 200 166 građankama su dostupne sve informacije vezane uz provedbu ovog preventivnog programa. I ovim putem molimo građanke da na navedeni broj jave izmjenu prezimena, adrese stanovanja ili trenutnog boravišta kako bi poziv mogle dobiti na pravovaljanu adresu.
Pozivamo žene da po primitku poziva dogovore termin pregleda kod svog izabranog ginekologa, a ako su pregled u protekloj godini obavile kod privatnog ginekologa ili zbog određenog razloga nisu u mogućnosti sudjelovati, ispunjenu izjavu mogu dostaviti svom ginekologu ili u Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Od 2014. godine u NZJZ „Dr. Andrija Štampar“ dostupna je nova metoda u prevenciji raka vrata maternice te ujedno i najsuvremenija dijagnostička metoda za rano otkrivanje početnih stadija raka vrata maternice - Tekućinska citologija (LBC - Liquid Based Cytology). Glavna prednost ove metode je što se iz jednog uzorka brisa vrata maternice dobivaju dva testa - citološka analiza i mikrobiološka analiza - PCR na HPV visokog rizika. Metoda je osjetljivija od klasičnog Papa testa, što znači da je manji udio lažno negativnih nalaza, a rezultati testa dostupni su za samo sedam dana!


Članak pripremila: Maja Marić Bajs, dr. med., spec. javnog zdravstva, koordinatorica za Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice u gradu Zagrebu