Impressum

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Mirogojska cesta 16
HR-10000 Zagreb

Ravnatelj: 
dr. Zvonimir Šostar

Web urednici:

Virginia Ferenčina, dipl.nov.

Jelena Jonke Badić, mag. novin.

Miljenko Grbić, dizajner