Informacije o dodijeljenim bespovratim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima

Donacija/sufinanciranje

Korisnik

Iznos

16. Konferencija medicinskih sestara i tehničara

„Povezivanje obrazovanja i najbolje prakse“, 2017.

 Zdravstveno veleučilište Zagreb

5.000,00 kuna

 

Interdisciplinarni znanstveno-stručni simpozij

„Jedno zdravstvo – jedna znanost“, 2017.

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

7.000,00 kuna

Donacija za potrebe suorganizacije „3. Hrvatskog gerontološkog i

gerijatrijskog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem“, 2016.

Hrvatski liječnički zbor -

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju

25.000,00 kuna

Sufinanciranje skupa "Šesta Nacionalna konferencija

o sigurnosti i kakvoći pčelinjih proizvoda“, 2016.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

8.500,00 kuna