Ispitivanje sanitarne tehnike

 

Zavod nudi sljedeće usluge privatnim osobama, industriji i komunalnim poduzećima koja provode odvodnju te poduzećima prilikom ugradnje vodovodnih i kanalizacijskih cjevovoda:

  • ispitivanje propusnosti kanalizacijskih mreža i kolektora (izrada atesta za dobivanje Vodopravne dozvole), sabirnih i uljnih jama;

  • ispitivanje separatora, taložnica, bazena i sl. u svrhu dobivanja minimalno-tehničkih uvjeta, uporabnih dozvola i slično;

  • obavljanje pregleda uređaja za vodoopskrbu s prijedlogom mjera sanacije – sanitarno-tehnička obrada zdenaca, dezinfekcija (kloriranje i hiperkloriranje);

  • izvođenje sanitarne pripreme pijezometara te crpljenje u svrhu uzimanja uzoraka;

  • mjerenje protoka otpadnih voda kao prilog dokumentaciji za vodopravnu dozvolu i slično;

  • provođenje dezinfekcije novih ili saniranih vodovodnih instalacija i magistralnih vodova, cisterni, auto cisterni i slično;

  • izrada atesta za dobivanje Vodopravne dozvole;

  • izdavanje sanitarno-tehničkih uvjeta za izvedbu sistema odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda prije izgradnje potencijalnih zagađivača okoliša;

  • izrada stručnih izvješća, elaborata i studija iz djelokruga rada.

 

Imate li dodatnih pitanja vezano uz naše usluge i financijske troškove ispitivanja, pišite nam na adresu elektroničke pošte vode@stampar.hr ili nas kontaktirajte telefonom na brojeve 01 46 96 212 i 214 radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati.