Ispitivanje tla i otpada

Ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za trajno odlaganje – odlagalište neopasnog otpada

Osnovni parametri:

 • suha tvar: 105 °C i

 • analiza eluata: arsen, barij, kadmij, ukupni krom, bakar, živa, molibden, nikal, olovo, antimon, selen, cink, kloridi, fluoridi, sulfati, DOC (otopljeni organski ugljik); udio topivih tvari u vodi. 

Dodatni parametri:

 • TOC (ukupni organski ugljik) i pH.

 

Ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za trajno odlaganje – odlagalište opasnog otpada

Osnovni parametri:

 • suha tvar: 105 °C i analiza eluata: arsen, barij, kadmij, ukupni krom, bakar, živa, molibden, nikal, olovo, antimon, selen, cink, kloridi, fluoridi, sulfati, DOC (otopljeni organski ugljik); udio topivih tvari u vodi.

Dodatni parametri:

 • TOC (ukupni organski ugljik) i gubitak žarenjem.

 

Ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za termičku obradu

 • toplinska vrijednost;

 • točka paljenja;

 • ukupni klor (halogeni);

 • sadržaj sumpora;

 • sadržaj vode, pepeo;

 • PCB (poliklorirani bifenili) i

 • metali: vanadij, kadmij, krom, živa, nikal, olovo i dr.

 

Ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za kemijsko-fizikalnu obradu

pH, suha tvar, vodljivost, sadržaj ulja, nitriti, fenoli, cijanidi, ukupni klor (halogen), kromati, kadmij, krom, živa, nikal, olovo, PCB, PAH i drugo, ovisno o ispitivanom materijalu.

 

Ispitivanje fizikalnih i kemijskih svojstava otpada za kompost

suha tvar 105 °C, 2, 3, 7, 8 – TCDD; 3, 4, 3', 4' – TCAB; PCB, PCP, HCH, HCB, heptaklor, endrin, aldrin, dieldrin, lindan, DDT+, derivati, triazinski herbicidi, arsen, kadmij, krom, živa, nikal, olovo, bakar, cink, kobalt, molibden.

 

Naručitelj analize dostavlja zahtjev za analizu s imenom i sjedištem poduzeća, OIB-om i brojem žiro-računa. Imate li dodatnih pitanja vezano uz naše usluge i financijske troškove analize, kontaktirajte nas telefonom na broj 385 1 46 96 259 te elektroničkom poštom na adresu mirela.jukic@stampar.hr, radnim danom u vremenu od 08,00 do 16,00 sati. Stranke primamo prema dogovorenom terminu.