Uspješno održana Javnozdravstvena akcija „Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ u Novom Jelkovcu, 18. studenoga 2019. godine

 

Javnozdravstvena akcija Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine u Novom Jelkovcu

 

U sklopu programa „Edukacijom do zdravlja – Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine“ uspješno je održana četvrta ovogodišnja javnozdravstvena akcija, 18. studenoga 2019. godine, u prostorijama Mjesne samouprave Novi Jelkovec. Program je u skladu s Akcijskim planom za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odlukom Ureda za zdravstvo Grada Zagreba. U organizaciji i provedbi javnozdravstvene akcije u Novom Jelkovcu, uz Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” i Gradski ured za zdravstvo, sudjelovali su i Dom zdravlja Zagreb – Istok, Veleučilište Velika Gorica, Strukovni razred za medicinsko laboratorijsku djelatnost Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Škola za medicinske sestre Vrapče te Udruga Perspektiva. Tijekom javnozdravstvene akcije pripadnici romske nacionalne manjine bili su u mogućnosti obaviti preventivni pregled koji obuhvaća analizu anamnestičkih podataka, određivanje krvnog tlaka i razine šećera u krvi (GUK), analizu tjelesne mase, individualno savjetovanje o nastavku terapije i regulacije optimalnog krvnog tlaka i razine šećera u krvi, pravilnoj prehrani vezanoj uz navedena stanja, kao i tumačenje rizičnih čimbenika za razvoj kardiovaskularnih nepovoljnih događaja, provjeru oštrine vida te preventivni mamografski pregled. S obzirom da je mjesec studeni posvećen podizanju svijesti o prevenciji raka prostate („Movember”), u ovu javnozdravstvenu akciju uključili smo i provedbu „screening” testa tj. određivanje PSA vrijednosti (tumorskog biljega za prostatu) kod muškaraca starijih od 50 godina.

 

Stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ (liječnici, edukacijski rehabilitator, medicinske sestre, profesor kineziologije i nutricionista) održali su individualna i grupna savjetovanja uz edukativna predavanja o: „Zdravim stilovima života“, „Upoznavanju s pravima iz zdravstvenog osiguranja“ i „Reproduktivnom i spolnom zdravlju djevojaka i žena“. Svaki sudionik dobio je, po završetku javnozdravstvene akcije, brošure i letke „Savjeti za zdravlje“, kao i poklon paket s promotivnim materijalima.

 

Javnozdravstvena akcija Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine u Novom Jelkovcu

 

Javnozdravstvena akcija Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine u Novom Jelkovcu

 

Javnozdravstvena akcija Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine u Novom Jelkovcu

 

Javnozdravstvena akcija Unaprjeđenje zdravlja pripadnika romske nacionalne manjine u Novom Jelkovcu

 

Marija Škes, mag. educ. reh., koordinator programa

Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo