Javnozdravstvena tribina „Zdravlje za sve“ - obilježavanje Svjetskog dana zdravlja i 70 godina djelovanja Zavoda

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja i ujedno 70 godina djelovanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“. Na tribini su tradicionalno biti predstavljeni Zdravstveno-statistički ljetopis Grada Zagreba u kojemu su objedinjeni ključni zdravstveni pokazatelji koji ukazuju na zdravstvenu sliku Zagrepčana u protekloj godini.