Joha (Alnus sp.)

Drveće

Joha (Alnus sp.): Visok stupanj alergenosti

 

Ovo bjelogorično drvo raste uglavnom u nizinskim šumama, uz močvare, potoke i rijeke.

Joha je relativno kratkog životnog vijeka, a zanimljivo je da živi u simbiozi s bakterijama, zbog koje su na korijenju prisutne crvene kvržice koje na sebe vežu dušik i tako obogaćuju tlo.

Pelud johe izrazito je alergen, a u zraku se pojavljuje kroz veljaču i ožujak te ga se može smatrati vjesnikom peludnih alergija.