Kiselica (Rumex sp.)

Korovi

Kiselica (Rumex sp.): Umjereni stupanj alergenosti

 

Ova se biljka ubraja među livadne korove, a potječe iz Euroazije.

Kao staništa preferira umjereno vlažne livade.

Kiselog je okusa jer sadrži soli oksalne kiseline i ne bi ju trebalo konzumirati u većim količinama, iako je uvrštena među jestivo samoniklo bilje.

Najveće koncentracije peluda u zraku bilježe se za vrijeme cvatnje, od svibnja do rujna.