Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika osnovnih i srednjih škola

1. Sistematski pregledi:

  • prije upisa u I. razred;

  • učenika V. i VIII. razreda osnovne škole (OŠ);

  • učenika I. razreda srednje škole (SŠ).

2. Namjenski pregledi na zahtjev ili prema situaciji.

3. Probiri:

  • poremećaj vida i raspoznavanja boja, tjelesna težina i visina za učenike III. razreda OŠ;

  • deformacija kralježnice i tjelesna težina i visina za učenike VI. razreda OŠ.

4. Pregled za utvrđivanje zdravstvenoga stanja i sposobnosti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture te određivanje odgovarajućega programa.

5. Cijepljenje učenika prema Programu obveznoga cijepljenja:

  • upis u I. razred OŠ: DI-TE, POLIO i MPR;

  • VI. razred OŠ: Hepatitis B (tri doze);

  • VIII. razred OŠ: DI-TE i POLIO;

  • završni razred SŠ: DI-TE.

6. Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne bolesti u školi i poduzimanje protuepidemijskih mjera.

7. Savjetovališni rad za učenike, roditelje, učitelje i profesore.

Osobito je namijenjen učenicima s poteškoćama u savladavanju školskoga gradiva, izostancima iz škole, problemima u adolescenciji, rizičnim ponašanjem i navikama – pušenje duhana, pijenje alkohola i uporabe psihoaktivnih droga, savjetovanje u svezi reproduktivnoga zdravlja, tjelesne aktivnosti, prehrane i drugoga.

8. Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja putem predavanja, grupnoga rada, tribina.

9. Obilasci škole i školske kuhinje.

10. Rad u komisijama za određivanje primjerenog oblika školovanja.

11. Nazočnost roditeljskim sastancima, učiteljskom, nastavničkom vijeću i individualni kontakti s djelatnicima škole.