Laboratorij za molekularnu dijagnostiku bakterijskih infekcija

  • Voditeljica Laboratorija:
  • mr. sc. Tatjana Marijan, dr. med.
  • Telefon:
  • 385 1 46 96 303
  • E-mail:
  • tatjana.marijan@stampar.hr
  • Adresa:
  • Mirogojska cesta 16
  • 10000 Zagreb
  • Hrvatska
 

U Laboratoriju se izvode:

a) pretrage na Chlamydia trachomatis pomoću testa Roche COBAS® TaqMan CT Test v2.0 i

b) pretrage na Mycoplasma genitalium pomoću testa Tib Molbiol LightMix® Kit Mycoplasma genitalium.