The Lancet Countdown: praćenje napretka vezanog uz prilagodbu klimatskim promjenama i poboljšanje zdravlja

klimatske promjene

The Lancet Countdown: praćenje napretka vezanog uz prilagodbu klimatskim promjenama i poboljšanje zdravlja

Dr. sc. Matijana Jergović, dr. med., spec. epidemiologije i zdravstvene ekologije, voditeljica Odjela za procjenu rizika i logistiku Službe za zdravstvenu ekologiju sudjelovala je kao pozvani predavač na ovom važnom događaju, održanom 11. studenog 2019. godine u Zagrebu.

Naime, klimatske promjene imat će za posljedicu brojne izazove za očuvanje okoliša i zdravlja. Pravilno planirane mjere prilagodbe jedina su prilika za povećanje otpornosti i prevladavanje prijetnji iz područja sigurnosti hrane i vode, kvalitete zraka i onečišćenja okoliša, kako za zdravstveni sustav, tako i za ostale dijelove društva. Međutim, odgovor na klimatske promjene mogao bi biti najveća globalna zdravstvena prilika 21. stoljeća. Odbrojavanje Lanceta okuplja 35 vodećih akademskih institucija i agencija UN-a sa svih kontinenata, s ciljem pretvaranja ove prijetnje u potencijalne prilike.

Izvješće Lancet Countdown 2019. prati evolucijski zdravstveni profil klimatskih promjena i pruža neovisnu procjenu ispunjavanja obveza od strane vlada u borbi protiv klimatskih promjena.

Ovdje pogledajte kratku animaciju utjecaja klimatskih promjena na zdravlje (http://www.lancetcountdown.org/about-us/).