Medicinske usluge na zahtjev

1. Izdavanje liječničke potvrde za prioritetni upis u srednju školu

Liječničku potvrdu za prioritetni upis u srednju školu izdaje nadležni školski liječnik na temelju medicinske dokumentacije i uvida u zdravstveno stanje djeteta tijekom školovanja. Potvrda se izdaje na zahtjev roditelja učenicima s težim i osobito teškim zdravstvenim teškoćama koji su osnovnu školu završili po redovitom nastavnom programu, a kojima su zdravstvene poteškoće utjecale na školski uspjeh. 

2. Sistematski pregled za utvrđivanje sposobnosti učenika za sportska natjecanja u klubovima

Utvrđivanje zdravstvenog stanja učenika i sposobnosti za sudjelovanje u klupskim sportskim natjecanjima provodi se na zahtjev roditelja u nadležnoj školskoj ambulanti. Pregled podrazumijeva uvid u medicinsku dokumentaciju, utvrđivanje općeg zdravstvenoga stanja i sposobnost podnošenja napora.

3. Sistematski pregled djeteta za ljetovanje/putovanje

Utvrđivanje zdravstvenog stanja učenika/studenata i mogućih kontraindikacija za putovanja koja nisu u organizaciji škole/fakulteta koju dijete pohađa. 

4. Izdavanje liječničkog uvjerenja za putovanje u inozemstvo

Utvrđivanje zdravstvenoga stanja učenika/studenata i mogućih kontraindikacija za putovanja u inozemstvo koja nisu u organizaciji škole/fakulteta koju dijete pohađa. 

5. Izdavanje druge liječničke potvrde za upis u srednju školu

Uvidom u medicinsku dokumentaciju i pregledom učenika utvrđuje se psihofizička sposobnost za školovanje i kasnije zapošljavanje u određenom zanimanju. Potvrda o odsutnosti medicinskih kontraindikacija izdaje se isključivo za određeni smjer unutar srednje škole. Izdavanje prve potvrde ne naplaćuje se. 

6. Pregled za upis na fakultet

Uvidom u medicinsku dokumentaciju i pregledom učenika utvrđuje se psihofizička sposobnost za studiranje i kasnije zapošljavanje u određenom zanimanju. 

7. Izdavanje potvrde za mirovanje studentskih obveza iz zdravstvenih razloga

Potvrdu o zdravstvenim razlozima zbog kojih student nije mogao izvršavati studentske obveze izdaje nadležni liječnik fakulteta nakon uvida u odgovarajuću medicinsku dokumentaciju. 

8. Izdavanje potvrde postdiplomcima za smještaj u studentske domove.

Pregled za dom studenata poslijediplomskih studija uključuje uvid u medicinsku dokumentaciju, utvrđivanje rizika za nastanak zaraznih bolesti i ciljani pregled nadležnog liječnika fakulteta. Indikaciju za testiranje na tuberkulozu postavlja liječnik. 

9. PPD-test (test na tuberkulozu) na zahtjev studenta

Indikaciju za testiranje na tuberkulozu postavlja nadležni liječnik fakulteta. U pravilu se PPD-test provodi u okviru pregleda i obavezno prije useljenja u studentski dom, prema rasporedu objavljenom na studentskim domovima i stanicama fakulteta. 

10. Izdavanje potvrde za smještaj u jednokrevetnu sobu u studentskom domu

Po objavljenoj listi studenta koji su ostvarili pravo na smještaj zbog medicinskih razloga, objavljenoj na SC-u, studenti mogu podići potvrde u Zavodu na lokaciji Mirogojska cesta 16. 

11. Izdavanje liječničke potvrde o procijepljenosti za dijete koje pohađa školu

Na temelju podataka o procijepljenosti iz zdravstvenog kartona učenika nadležni školski liječnik izdaje potvrdu o procijepljenosti. 

12. Izdavanje liječničke potvrde o procijepljenosti za dijete koje je završilo školu

Na temelju podataka o procijepljenosti iz zdravstvenoga kartona u arhivi Službe izdaje se potvrda o procijepljenosti. 

13. Cijepljenje protiv humanog papiloma-virusa (HPV)

Sve informacije vezane uz medicinske usluge dostupne su u Službi za školsku i adolescentnu medicinu pozivom na broj telefona 01/ 46 96 281, a možete nam i pisati na adresu elektroničke pošte skolska@stampar.hr.