Nacionalni tjedan dojenja, 1. do 7. listopada 2016.

dojenje

Prioriteti javnog zdravstva u Europi i svijetu su zaštita, promicanje i potpora dojenja. Niske stope i rani prestanak dojenja imaju velike negativne zdravstvene i društvene posljedice za djecu, žene, okoliš, a uz to rezultiraju većim troškovima za zdravstvenu njegu i povećavaju nejednakosti u zdravlju. Zaštita dojenja odnosi se na zakonsku zaštitu koja omogućuje majkama da doje svoju djecu isključivo do 6 mjeseci starosti, ali i da nastave s dojenjem nakon toga. Promicanje uvelike ovisi o provođenju nacionalne politike dojenja i preporuka na svim razinama sustava zdravstvenih i društvenih usluga i to tako da se dojenje smatra normom. Učinkovita potpora na individualnoj razini podrazumijeva da sve žene imaju pristup službama za pomoć dojenju, bilo da je riječ o podršci koju pružaju zdravstveni djelatnici, bilo da je riječ o savjetovalištima, udrugama, forumima za majke i drugo.

Dojenje: Ključ održivog razvoja 

Majčino mlijeko osigurava uravnotežen odnos hranjivih sastojaka za optimalan rast i razvoj djeteta, ima jedinstvenu sposobnost zaštite od infekcija i smanjuje rizik od razvoja alergija. Dojenje u svakom trenutku osigurava automatsku adaptaciju potrebama djeteta i učvršćuje psihološke i afektivne učinke na majku i dijete. Dojenje putem dodira koža - koža, kontakta pogledom i drugim osjetima utjelovljuje prisan međuodnos majke i djeteta. Ta čvrsta veza ima trajnu vrijednost jer u tom okruženju počinje prvo učenje te razvoj osjećaja sigurnosti i samopoštovanja. Uz to, ta je veza za dijete najraniji model prisnog ljudskog odnosa - odnos koji se počinje stvarati između majke i djeteta nakon porođaja je jedinstven. U idealnom slučaju majka i njezino novorođenče nauče usklađivati svoje ponašanje, svatko odgovara onom drugom na zadovoljavajući način i time obogaćuje odnos. Ali, to se ne događa preko noći. Zajedno sa srećom, oduševljenjem i ispunjenjem koje majčinstvo nosi, u toj novoj ulozi postoji i mnogo sumnji i nesigurnosti koje su često povezane s hranjenjem djeteta. Stav žene o dojenju formira se prije i za vrijeme trudnoće stoga je razdoblje trudnoće izuzetno važno za promicanje dojenja i edukaciju trudnica. Posebnu pozornost treba posvetiti prenatalnoj edukaciji i trudničkim tečajevima. Podaci ukazuju da je samo 60% trudnica obuhvaćeno patronažom. Povjerenstvo za promicanje dojenja Ministarstva zdravlja i Ured UNICEF-a za Hrvatsku nastoje podići kvalitetu i sadržajno ujednačiti trudničke tečajeve u cijeloj Hrvatskoj. Jedna od aktivnosti su i održavanje regionalnih tečajeva za voditelje trudničkih tečajeva. 

Rodilišta – prijatelji djece 

Inicijativa „Rodilišta – prijatelji djece“ (Baby Friendly Hospital Initiative – BFHI) proslavila je 23 godine postojanja programa za humanizaciju rodilišta i promicanje dojenja u Hrvatskoj. To je ujedno bila prilika za razmatranje svega što je učinjeno i onoga što treba učiniti u budućnosti, otvaranje novih perspektiva za nastavak rada na već postojećim programima i uvođenje novih programa za poticanje dojenja, ne samo u populaciji donesene novorođenčadi već i u jedinicama novorođenačke intenzivne skrbi, uz nastojanje da se podigne razina svijesti o tome kolike bi se uštede u zdravstvenom sustavu mogle postići povećanjem stopa dojenja u našem društvu. Tijekom provedbe navedenog programa osnovano je više od 150 grupa za potporu dojenju u cijeloj zemlji, a titulu „Rodilišta – prijatelja djece“ nose sva rodilišta u Hrvatskoj. Uvjet za stjecanje naziva je ispunjavanje „10 koraka do uspješnog dojenja“ te poštivanje odredbe Međunarodnog pravilnika o načinu reklamiranja i prodaje nadomjestaka za majčino mlijeko. Taj status nije trajan jer se rodilišta ponovno ocjenjuju svake tri godine. Navedeni program unaprijedio je tri važna područja: dojenje, humanizirao je boravak majke i djeteta od početka života stvarajući uvjete za rooming-in te stvorio bolje higijensko-prostorne uvjete u rodilištima. Unatoč tome, broj dojene djece u Hrvatskoj nakon prvih nekoliko mjeseci znatno opada. Nakon tri mjeseca dojeno je 58%, a nakon šest mjeseci 19% djece. Ministarstvo zdravlja je Nacionalni program promicanja dojenja uvrstilo u Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva od 2012. do 2020. godine. Sljedeći korak je unaprijediti postojeću praksu u rodilištima kako bi ona postala naklonjenija majkama, ali i proširenje inicijative i na djecu u jedinicama intenzivne skrbi. 

Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2015.-2017. za Grad Zagreb

Program promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za razdoblje 2015.-2017. za Grad Zagreb izradio je Koordinacijski odbor Grada Zagreba za „Grad Zagreb - prijatelj dojenja“. Program je prvenstveno orijentiran na edukaciju (zdravstvenih djelatnika, trudnica i roditelja, šire zajednice), unapređenje dostupnosti službi i programa za potporu dojenju, kako bi u cilju zaštite zdravlja osigurali učinkovitu podršku svakoj ženi bilo da je riječ o podršci koju pružaju zdravstveni djelatnici putem dostupnih savjetovališta u sustavu zdravstva ili u okviru suradnje sa organizacijama civilnog društva. Cilj Programa je održavati postojeće aktivnosti usmjerene na promicanje dobrobiti dojenja u rodilištu i trudnoći putem grupa za potporu dojenju i trudničkih tečajeva, povećati postotak dojene djece do šestog mjeseca života te povećati postotak ukupno dojene djece od sedmog mjeseca do  prve odnosno do druge godine života. Dodatno se planira unaprijediti suradnja te podrška majkama od strane pedijatara, patronažnih sestara, ali i od šire zajednice. Dojenje je potreba djeteta i najzdraviji početak života za svako dijete. Zbog toga se Grad Zagreb zalaže da svako javno mjesto, klupa ili park bude „prijatelj dojenju“. 

Dojenje je zakon u Gradu Zagrebu – raspored događanja

  • subota, 1. listopada 2016. - na Trgu Petra Preradovića u Zagrebu u vremenu od 11,00 do 14,00 sati, u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo, predstavnice udruge Roditelji u akciji – Roda, Savjetovališta za rani razvoj djece „Telefončić“, Hrvatske udruge grupa za potporu dojenju, Hrvatske udruge IBCLC savjetnica za dojenje, predstavnice Gradske ljekarne Zagreb te zdravstvenih ustanova – Domova zdravlja Zagreb Istok, Zagreb Zapad i Zagreb Jug, te KB Sveti Duh će u okviru kampanje „Dojenje je zakon u gradu Zagrebu“ informirati građanke i građane o dobrobitima dojenja i njegovom utjecaju na razvoj i zdravlje djeteta. Predstavit će se i projekti Grada Zagreba - Savjetovalište za majke i djecu na lokaciji: Dom zdravlja Zagreb-Istok Grižanska 4, te dva novootvorena u Ninskoj 16 i u Domu zdravlja Zagreb-Zapad, Prilaz baruna Filipovića 11 te "Ambulanta za laktaciju" pri Kliničkoj bolnici Sveti Duh, koja se obnavlja uz podršku Gradskog ureda za zdravlje i koja će odsad biti dostupnija majkama s problemima dojenja.
  • utorak, 4. listopada 2016. - Breastfeeding cafe, okupljanje majki koje doje i Rodinih savjetnica za dojenje: lokacija 1: Playlife Vrapče, Bolnička 49a, Zagreb, vrijeme: od 10.00 do 12.00 sati i lokacija 2: Kim's Coffee, Petrova 21, Zagreb, Vrijeme: od 17.00 do 19.00 sati
  • četvrtak, 6. listopada 2016. - Mala škola dojenja - radionica za trudnice (obavezne prijave na dojenje@roda.hr), lokacija: Roda, Čanićeva 14, Zagreb, vrijeme: od 17.30 do 20.30

Članak pripremila: Marija Škes, mag. educ. reh., voditeljica Odsjeka za zdrave stilove života, Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo