Neuključenost starijih osoba kao posljedica nasilja

U organizaciji Kluba umirovljenika Zagreb uz potporu Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, 4. prosinca 2015. održan je Okrugli stol u Europskoj kući pod naslovom „Neuključenost starijih osoba kao posljedica nasilja“. 

U raspravi su sudjelovali stručnjaci različitih profesionalnih profila: prof. dr. sc. Silvia Rusac s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada; doc. dr. sc. Spomenke Tomek-Roksandić, prim.dr. med., voditeljica Centra za zdravstvenu gerontologiju Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba NZJZ „Dr. A. Štampar;  mr. sc. Barac Furtinger, Woman Dentist Worldwide FDI; Ines Vrban upraviteljica zaklade „Zajednički put“; Velimir Tišma, voditelj Službe za prevenciju PU Zagrebačke; Anita Sedić, dipl. ek. predstavnica ZONTA kluba Zagreb; Biserka Budigan, prof. psihologije, predstavnica sindikata umirovljenika grada Zagreba; Marijana Matković, novinarka 24 sata i drugi sudionici koji su iznosili pokazatelje o nasilju prema starijim osobama. 

Doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, u svom je predavanju, s aspekta zaštite zdravlja i prava starijih osoba, posebno istaknula značaj osnivanja pravobraniteljstva za starije osobe i uvođenja u zdravstvenu legislativu mogućnost korištenja privremene spriječenosti za rad člana obitelji radi njege starije osobe. Zaključak Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba je nužna suodgovornost svih članova interdisciplinarnog tima u zaštiti zdravlja starijih osoba sve do same starije osobe i njezine obitelji.

Članak pripremila dr. sc. Nada Tomasović-Mrčela, dr. med., Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba