Nova mobilna aplikacija "Peludna prognoza"

Portal PLIVAzdravlje u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ razvio je mobilnu aplikaciju "Peludna prognoza". Ovime je uspješno unaprijeđena suradnja portala PLIVAzdravlje i Zavoda, koji osigurava precizna mjerenja peludi u zraku i peludnu prognozu na teritoriju Republike Hrvatske.

Alergijske bolesti ubrajaju se među najrasprostranjenije bolesti današnjice te predstavljaju i sve značajniji javnozdravstveni problem. Aplikacija Peludna prognoza stoga korisnicima pruža svakodnevne informacije o koncentraciji peluda pojedinih alergenih biljaka i peludnu prognozu za sljedeća dva dana, za sve gradove u Hrvatskoj koji vrše mjerenja. Aplikacija sadrži popis najčešćih alergenih biljaka, uz svaku biljku je fotografija i opis biljke, kao i oznaka stupnja alergenosti. Ovi podaci korisnicima olakšavaju prepoznavanje alergene biljke u prirodi, a time i izbjegavanje kontakta s pojedinim alergenima. Mogućnošću svakodnevnog praćenja prisutnosti pojedinih alergena alergične osobe mogu prilagoditi svoje dnevne aktivnosti i tako aktivno utjecati na svoje zdravstveno stanje.

Aplikacija Peludna prognoza je besplatno dostupna svim korisnicima pametnih telefona s iOS i Android operativnim sustavima. Aplikaciju je moguće preuzeti putem Google Play-a za uređaje s Android operativnim sustavom i App Store-a za uređaje s iOS operativnim sustavom.