Centar za sigurnost i kvalitetu hrane unaprijedit će konkurentnost hrvatskih proizvoda na tržištu

U Hrvatskoj trenutno nije moguće znanstveno utemeljenom metodom utvrditi izvornost hrane čiji sastav i kvalitetu nužno određuje zemljopisno podrijetlo. Stoga je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu pripremio projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ pomoću kojeg će temeljem izotopne analize po prvi put u Hrvatskoj utvrđivati je li proizvod zaista domaći te iz kojeg dijela zemlje potječe, a danas su u NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ predstavljeni ciljevi i aktivnosti ovog vrijednog projekta.

Opći cilj projekta Centar za sigurnost i kvalitetu hrane je doprinijeti unapređenju znanstvene i istraživačke infrastrukture kroz jačanje istraživačkih kapaciteta otvorenih za inovacije kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost istraživanja kao podrška jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i društvenom razvoju. 

„Projektom Centar za sigurnost i kvalitetu hrane povezat ćemo i ojačati znanstveno-istraživačke kapacitete NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“ i našeg partnera Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kroz gradnju, opremanje te provođenje organizacijske reforme, kao i unaprjeđenje organizacije radnih mjesta unutar Centra. Ispoštovat ćemo rok koji smo dobili za korištenje sredstava europskih fondova, a u konačnici ovim ćemo projektom poboljšati i povećati relevantnost istraživačkih aktivnosti u pogledu sigurnosti i kvalitete hrane. Omogućit ćemo analizu kvalitete, zdravstvene ispravnosti te izvornosti hrane na području cijele Hrvatske“, rekao je dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“.

Izgradnjom Centra za sigurnost i kvalitetu hrane modernom istraživačkom infrastrukturom uvelike će se povećati osnova za optimalno korištenje ljudskih resursa, ali i doprinijeti globalnom fondu znanja, povećanju broja znanstvenih radova i izvješća u kojima se opisuju izvorni rezultati istraživanja u znanstvenim časopisima indeksiranim na platformi „Web of Science“, te direktno i indirektno doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta i poboljšanju kvalitete života građana Europske unije.

„Dugoročno gledano, ovaj će projekt pomoći u postizanju jače konkurentnosti hrvatskih proizvođača hrane, a time i doprinijeti hrvatskom gospodarskom razvoju. Osim toga, u Centru će se provoditi i novi znanstveno-istraživački projekti temeljeni na prikupljanju uzoraka tla i vode te će se uspostaviti nedvojbena kontrola patvorenosti hrane, analiza hrana, uzoraka tla i vode sa svrhom praćenja uzgoja ekoloških poljoprivrednih prehrambenih proizvoda“, izjavila je dr. sc. Sandra Šikić, dipl. ing., zamjenica ravnatelja NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga ''Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija''. Ukupna vrijednost projekta je 63.873.759,00 kuna, a iznos bespovratnih sredstava 61.303.629,00 kuna. Razdoblje provedbe projekta je od 1. listopada 2018. do 1. listopada 2022. godine.

O pružanju vjerodostojnih informacija o sigurnosti i kvaliteti hrane brojni eminentni stručnjaci razgovarat će i na Drugom međunarodnom Kongresu o sigurnosti i kvaliteti hrane koji će se održati u Grand hotelu 4 Opatijska Cvijeta u četvrtak, 15. studenoga, u Opatiji.

Galeriju fotografija možete pogledati ovdje.