Dani otvorenih vrata Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, 27. lipnja do 1. srpnja 2016.

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti od svog osnutka do danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama. Glavna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonite trgovine drogama, kao izraz svoje odlučnosti u jačanju djelovanja i suradnje, a u cilju postizanja međunarodnog društva bez droge. Time je ukazala na značaj problema ovisnosti i nezakonite trgovine drogama, ne samo na lokanoj već i međunarodnoj razini. Problem ovisnosti o psihoaktivnim tvarima je javnozdravstveni problem kojeg se treba rješavati sveobuhvatno, kroz sve tri preventivne razine: univerzalnoj, selektivnoj i induciranoj. Međunarodna zajednica kontinuirano potiče na aktivnosti koje bi ukazale na taj problem i doprinijele njegovom smanjivanju. 

Kao doprinos takvim naporima Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti pored svojih redovnih aktivnosti i ove godine od 27. lipnja do 1. srpnja organizira Tjedan otvorenih vrata. Građani Zagreba Službu mogu posjetiti na dvije lokacije:

  • Remetinečki gaj 14 - ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 15,00 sati; utorkom i četvrtkom od 13,00 do 19,00 sati (telefon: 3830 088)

  • Mirogojska cesta 11 - ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9,00 do 15,00 sati; utorkom i četvrtkom od 13,00 do 19,00 sati (telefon: 3830 066)

Tijekom Dana otvorenih vrata, svi koji misle da imaju problem ovisnosti, ali i oni koji ga žele izbjeći, moći će na jednostavan način doći do relevantnih informacija ili se uključiti u neki od tretmana koje nudi Služba. Građani mogu doći bez uputnice i prethodne najave doći i savjetovati se s našim stručnjacima, a ukoliko postoji potreba, mogu učiniti i toksikološku analizu urina na psihoaktivne tvari. Na raspolaganju su i pisani materijali, brošure i leci, koji govore o različitim oblicima ovisničkih ponašanja, drogama koje se već dugo koriste, ali i nekima koje se pojavljuju u zadnje vrijeme.

Stručnjaci kojima se moguće obratiti su: psihijatar, socijalni radnik, psiholog, defektolog i medicinski tehničar.