Tjelesna aktivnost kao odgovor na poteškoće modernog načina života

Zagreb, 19. studenoga 2016. – Znanost već dugi niz godina iznova dokazuje da tjelesne aktivnosti imaju mnogobrojne pozitivne učinke na fizičko zdravlje, ali i mentalno, što uključuje kognitivno, emocionalno i socijalno blagostanje. Upravo to bila je tema znanstveno-stručnog skupa „Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje“, kojeg su organizirali Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ i Grad Zagreb u suradnji s Hrvatskim društvom za sportsku medicinu Hrvatskog liječničkog zbora, Fitnes učilištem i Zagrebačkim savezom za sportsku rekreaciju. 

Na skupu su predstavljeni nalazi mnogobrojnih istraživanja koja se tiču tjelesne aktivnosti i njezina utjecaja na različite aspekte mentalnog zdravlja u današnjem dobu. Neke od tema koje su bile obuhvaćene doticale su se utjecaja tjelesnih aktivnosti na mentalno zdravlje, akademsku uspješnost, ublažavanje reakcija na stres te na rizično ponašanje djece i mladih. 

„Mentalna dobrobit omogućuje pojedincu ostvariti vlastite potencijale, nositi se s normalnim životnim stresovima, biti radno produktivan i doprinositi svojoj zajednici. Mentalno zdravlje je više od odsustva mentalne bolesti i može se smatrati 'dodatnom vrijednosti' ukupnog stanja zdravlja. Cilj je ovog skupa skrenuti pažnju na mentalne probleme svakodnevnice i potaknuti interes prema njima kako bismo kao društvo postali svjesni da tjelesna aktivnost pomaže u savladavanju poteškoća modernog načina života“, naglasila je prim. mr. sc. Branislava Resanović, dr. med. s NZZJZ „Dr. Andrija Štampar“.

Mentalno zdravlje, kako ga definira Svjetska zdravstvena organizacija, jest „stanje dobrobiti u kojem se pojedinac nosi s uobičajenim osobnim stresovima, stresovima obitelji i životom u zajednici“. Također, povezanost tjelesne aktivnosti i mentalnog zdravlja upućuje na nužnost da se u javnom zdravstvu promiče tjelesna aktivnost kao značajni faktor u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji niza zdravstvenih poteškoća. 

Osim navedenih tema na skupu je bilo riječi i o povezanosti tjelesne aktivnosti s team-buildingom te njezinom značaju za sve dobne skupine, posebice djecu i mlade, ali i osoba s duševnim smetnjama. Tjelesna aktivnost tako može pomoći djeci i mladima pri prevladavanju različitih negativnih iskustava te umanjiti vjerojatnost pojave rizičnog ponašanja, dok kod osoba s duševnim smetnjama može pomoći u liječenju i rehabilitaciji. 

Pritom je važno naglasiti da tjelesne aktivnosti i njihovo rano usvajanje predstavljaju jedan od najboljih oblika liječenja, tj. prevencije različitih fizičkih i mentalnih poteškoća koje se javljaju kao rezultat kroničnih nezaraznih bolesti, načina ponašanja i stilova života. 

Zaključci Znanstveno - stručnog skupa "Tjelesna aktivnost i mentalno zdravlje"