Zanimljivim događanjem obilježen Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu - „Zdravstveno ekološki čimbenici u školama“

Zanimljivim događanjem obilježen Svjetski dan sigurnosti i zdravlja na radu

Povodom svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu koji se obilježava širom svijeta 28. travnja,  u edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo jučer je, u organizaciji ustanove za obrazovanje odraslih VOX VIVA i HZJZ, održan okrugli stol „Zdravstveno-ekološki čimbenici u školama“. Skup je su pozdravio ravnatelj HZJZ, doc. Ranko Stevanović. Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati istraživanja zdravstveno-ekoloških indikatora u zatvorenim prostorima osnovnih škola na području RH provedenog u razdoblju od 2012.-2014. god., temeljem kriterija proisteklih iz četiri regionalna prioritetna cilja Parmske deklaracije - ključnog dokumenta o zaštiti zdravlja, djece i okoliša, koji su u gradu talijanske regije Emilije-Romagne u ožujku 2010. potpisale 53 zemlje članice Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije, među kojima i Republika Hrvatska. Istraživanjem se nastojao steći uvid u stanje unutarnjeg okoliša i najvažnijih okolišnih čimbenika u hrvatskim  osnovnim  školama kako bi se identificirali okolišni pokazatelji rizika u školama i predložila smanjenja onih čimbenika koji mogu značajno utjecati na zdravlje djece i školskog osoblja.

Uvodno izlaganje održala je dr.sc. Andreja Barišin koja je predstavila Nacionalni program Ministarstva zdravlja – Zdravstveno ekološki indikatori Parmske deklaracije. Zdenko Mlinar (NZJZ "Dr. Andrija Štampar") objasnio je kako su prikupljeni podaci o zdravstveno-ekološkim indikatorima, dok je dr.sc. Dario Brdarić (ZZJZ Osijek) predstavio rezultate istraživanja. Mr.sc. Olgica Martinis iz Agencije za obrazovanje odraslih govorila je o kemijskoj sigurnosti u školama.  Dr.sc. Dijana Mayer (HZJZ) održala je predavanje o utjecaju duhanskog dima na zdravlje učenika i djelatnika škole. Rezultate mjerenja ugljičnog monoksida u izdahnutom zraku predstavila je Diana Jovičić, dr.med. (HZJZ). 

Na okruglom stolu govorilo se i o stresu koji je prepoznat kao moderni rizik na radnom mjestu koji utječe na zdravlje radnika te je kao jedna od opasnosti uvršten u novi Zakon o zaštiti na radu. O stresu na radu u školama govorile su psihologinja Helena Koren i profesorica Đurđa Leš. Psihologinja Koren upozorila je na izvore i posljedice stresa, dok je prof. Leš govorila o stresu kao posljedici nekvalitetne komunikacije. O obvezama ravnatelja i djelatnika u funkciji očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja školskog osoblja govorila je inženjerka Marija Batak iz HZZZSR. Okrugli stol je zatvorio Dražen Leš, dipl. ing., osvrnuvši se na preporuke o obnovama škola u skladu s mjerama energetske učinkovitosti s aspekta sigurnosti. 

Temeljem rezultata istraživanja zaključeno je da u hrvatskim školama stanje nije loše (nalazimo se u sredini u odnosu na ostale zemlje), ali su nužna određena poboljšanja. Zato su donesene i preporuke: školske se učionice moraju redovito provjetravati. Najintenzivnije ventiliranje postiže se prirodnim provjetravanjem prostorija na način da se prozori i vrata nakratko  širom otvore,  prije i nakon svakoga sata. Tamo gdje ventiliranje prirodnim putem nije moguće, nužna je ugradnja mehaničkog sustava ventilacije ili smanjenje broja učenika u učionici. Preporučuje se i ugradnja senzora za praćenje CO. Također je važno prostorije održavati suhima, kako bi se spriječila pojava plijesni. Potrebno je zabraniti pušenje u javnim prostorima, osobito u školama, te educirati školsku djecu o problemu ovisnosti  o nikotinu barem kroz jedan nastavni predmet. Kada je otpad u pitanju, otpad treba zbrinuti na siguran način, upotrebom izdvojenog puta prijenosa otpada do poklopljenih i ograđenih spremnika. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisani su koraci sprečavanja nastanka otpada s čim u svezi je potrebna edukacija kroz provedbu različitih aktivnosti kao što su javne tribine, brošure, tv, radio i sl. 

Osobito zanimljivi bili su rezultati mjerenja temperature i vlage u prostoriji tijekom održavanja skupa koje je proveo inženjer Nikola Nucak (CZNR)  koji su pokazali kolika je važnost redovitog prozračivanja učionica. Okrugli stol pobudio je izniman interes i okupio velik broj gostiju među kojima predstavnike Agencije za odgoj i obrazovanje, Agencije za obrazovanje odraslih, Hrvatskog zavoda za norme, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog sindikata učitelja,  srednjoškolskih profesora, učenika srednjih škola te brojne novinare.