Obavijest Hrvatske agencije za hranu: procjena sigurne konzumacije domaćih kobasica začinjenih sušenom/tucanom paprikom

Na zahtjev Ministarstva poljoprivrede Hrvatska agencija za hranu (HAH) objavila je mišljenje o ispravnosti kobasica u kojima je korištena ljuta paprika. Na internetskim stranicama HAH-a objavljena je procjena sigurne konzumacije mesnih proizvoda vezano uz tucanu papriku s aflatoksinom, koja je dostupna za preuzimanje na linkuhttp://www.hah.hr/wp-content/uploads/2015/10/procjena-sigurne-konzumacije-domacih-kobasica-zacinjenih-susenom-tucanom-ljutom-paprikom.pdf.