Obavijest pacijentima - uvođenje e-uputnice i e-nalaza

Zbog zakonske obveze uvođenja e-uputnica i e-nalaza za djelatnost kliničke mikrobiologije obavještavamo pacijente da se od 20. siječnja 2018. godine nalazi na zahtjev više ne šalju na privatne e-mail adrese pacijenata, nego se šalju liječniku koji je putem e-uputnice zatražio pretragu elektronskim putem.

Nalazi se podižu kod liječnika (koji je putem e-uputnice i zatražio pretragu).

Prof. dr. sc. Jasmina Vraneš, prim. dr. med., voditeljica Službe za kliničku mikrobiologiju