Obilježen Svjetski dan bolesnika

Na putu do zdravlja i u borbi s bolešću medicinske sestre i tehničari imaju nemjerljivu ulogu.

Povodom Svjetskog dana bolesnika koji se obilježava 11. veljače, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva u suradnji sa Zdravstvenim veleučilištem Zagreb i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ organizirao je akciju dobrovoljnog darivanja krvi u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu i svečanu tribinu u Velikoj dvorani NZZJZ ''Dr. Andrija Štampar''.

Na temu „Kvaliteta u zdravstvenom sustavu, prava i sigurnost bolesnika“ predavanje je održala prof. dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, a tribini su se, uz predsjednicu Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva Slavicu Berić, dipl. med. techn., odazvali ravnatelj i glavna sestra NZZJZ ''Dr. Andrija Štampar'' dr. Zvonimir Šostar i Cecilija Rotim, mag. med. techn., prodekanica za nastavu i studente Zdravstvenog veleučilišta Zagreb dr. sc. Snježana Čukljek, prof. v. š., predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec, dipl. med. techn. te velik broj medicinskih sestra, tehničara i studenata Zdravstvenog veleučilišta Zagreb.