Očuvanje mentalnog zdravlja

Zaštita mentalnog zdravlja obuhvaća mjere i aktivnosti u nekoliko ključnih područja djelovanja: promociji i unapređenju mentalnog zdravlja, prevenciji, ranom prepoznavanju, liječenju i rehabilitaciji poremećaja ponašanja i duševnih/mentalnih poremećaja. Aktivnosti su usmjerene prema cjelokupnoj populaciji, ali i specifične za određene populacijske skupine (rizične i vulnerabilne).

 

Promocija mentalnog zdravlja uključuje:

 • aktivnosti na razumijevanju mentalnog zdravlja i podizanju svjesnosti o važnosti mentalnog zdravlja kao dijela općega zdravlja, na promociji dobroga mentalnog zdravlja i blagostanja, razumijevanju problema mentalnog zdravlja i duševnih/mentalnih poremećaja, borbi protiv stigme i diskriminacije;
 • aktivnosti koje unaprjeđuju mentalno zdravlje jačanjem zaštitnih čimbenika i smanjivanjem čimbenika koji mu štete;
 • učinkovite mjere promocije koje rezultiraju boljom kvalitetom života, boljim socijalnim funkcioniranjem, boljim uklapanjem u društvo, smanjenjem ljudske patnje, nižom incidencijom i prevalencijom duševnih/mentalnih poremećaja.

 

Prevencija duševnih poremećaja uključuje:

 • primarnu prevenciju usmjerenu smanjenju incidencije duševnih/mentalnih poremećaja te podrazumijeva suzbijanje čimbenika rizika za razvoj duševnih/mentalnih poremećaja, kao i jačanje zaštitnih čimbenika (praćenje vulnerabilnih i rizičnih skupina);

 • sekundarnu prevenciju usmjerenu smanjenju prevalencije duševnih/mentalnih poremećaja skraćivanjem njihovog trajanja ranim otkrivanjem i promptnim liječenjem;

 • tercijarnu prevenciju usmjerenu smanjivanju težine bolesti i dizabiliteta (onesposobljenosti) vezanih uz određeni poremećaj liječenjem i medicinskom, radnom i socijalnom rehabilitacijom, skrbi za kvalitetu života te sprječavanje prijevremenog umiranja, uključujući prevenciju samoubojstava. Prema Nacionalnoj strategiji zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2011. do 2016. godine u provođenju zaštite mentalnog zdravlja u RH sudjeluju Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Agencija za odgoj i obrazovanje, županijski zavodi za javno zdravstvo, jedinice lokalne i područne samouprave, zdravstvene ustanove, centri za socijalnu skrb, akademske institucije, stručna društva i strukovne komore u zdravstvu, mediji, nevladine udruge.

 

Program mjera za djelatnost zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja

Savjetovanje usmjereno zaštiti mentalnog zdravlja djece i adolescenata

 • savjetovanje obitelji, majki s dojenčadi i predškolskom djecom, savjetovanje za školsku djecu i adolescente s ciljem zdravog odrastanja i što boljeg uklapanja u okolinu;

 • savjetovanje i edukacijski rad s nastavnim osobljem predškolskih i školskih ustanova u vezi zdravog odrastanja;

 • sudjelovanje u provođenju zdravstvenog odgoja.

 

Rad na očuvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata s rizičnim ponašanjem

 • savjetovanje i skrb za djecu i adolescente rizičnog ponašanja, kao i one posebno izložene stresu s ciljem povećanja sposobnosti za savladavanje kriznih stanja i prilagodbu na nove okolnosti te sprječavanja nastupa mentalnog/duševnog poremećaja;

 • edukacijski rad s nastavnim osobljem predškolskih i školskih ustanova u vezi prepoznavanja i rada s djecom i adolescentima pod povećanim rizikom;

 • sudjelovanje u provođenju zdravstvenog odgoja.

 

Zaštita mentalnog zdravlja opće populacije (uključujući stariju dob) s ciljem povećanja sposobnosti za sučeljavanje sa svakodnevnicom i savladavanje kriznih situacija te sprječavanje nastupa mentalnoga/duševnoga poremećaja

 • savjetovanje i rad s osobama, odnosno obiteljima, pod povećanim rizikom ili izloženim stresnoj situaciji;
 • savjetovanje i edukacija obitelji, njegovatelja i osoblja staračkih domova;
 • sudjelovanje u provođenju zdravstvenog odgoja i prosvjećivanju stanovništva.

 

Rano otkrivanje, dijagnostika i terapija djece i adolescenata s poremećajima ponašanja i problemima mentalnog zdravlja

 • senzibiliziranje i edukacija primarne zdravstvene zaštite za rano prepoznavanje poremećaja ponašanja i problema mentalnog zdravlja;

 • rad s nastavnim osobljem predškolskih i školskih ustanova u cilju ranog prepoznavanja poremećaja ponašanja i problema mentalnog zdravlja djece i adolescenata;

 • savjetovanje, individualna i grupna terapija za djecu i adolescente s poremećajima ponašanja i problemima mentalnog zdravlja;

 • liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji, sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i stručnim smjernicama;

 • uključivanje obitelji u terapijski proces.

 

Rano otkrivanje, dijagnostika i terapija osoba s problemima mentalnoga zdravlja

 • senzibiliziranje i edukacija primarne zdravstvene zaštite za rano prepoznavanje problema mentalnog zdravlja;

 • savjetovanje i rad s osobama s problemima mentalnog zdravlja i članovima njihovih obitelji;

 • liječenje i rehabilitacija prema medicinskoj indikaciji, sukladno suvremenim medicinskim saznanjima i stručnim smjernicama; individualna i grupna terapija;

 • uključivanje obitelji u terapijski proces.

 

Rad s obiteljima i skrbnicima osoba s problemima mentalnoga zdravlja

 • savjetovanje, individualna i grupna terapija, rad s obiteljima i njegovateljima.

 

Služba u zajednici provodi programe:

 • Večernje škola za roditelje - trening roditeljskih vještina;

 • Savjetovališta za probleme prehrane;

 • Savjetovališta za mentalno zdravlje radno sposobne populacije;

 • Savjetovališta za članove obitelji koji skrbe o starijim osobama i

 • Savjetovališta za članove obitelji osoba s mentalnim poremećajima.

 

Za pomoć se možete javiti na broj telefona 385 1 38 30 088. Radno vrijeme je ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 8,00 do 16,00 sati, a utorkom i četvrtkom u vremenu od 12,00 do 20,00 sati. Također nas možete posjetiti na lokaciji Remetinečki gaj 14 i to bez uputnice, a uz prethodnu telefonsku najavu i uz osobne dokumente.

 

Tko sve može doći?

Adolescenti, djeca školske dobi (od 12 godina) u pratnji roditelja ili staratelja, studenti, punoljetne radno-aktivne osobe, starija dobna skupina i članovi obitelji koji skrbe za starije te obitelji osoba s mentalnim poremećajima.