Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

 • Telefon:
 • 385 1 46 96 204
 • 385 1 46 96 210
 • Telefaks:
 • 385 1 64 14 000
 • E-mail:
 • ddd@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Odjel za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju (DDD) bavi se proučavanjem, praćenjem i suzbijanjem kukaca i glodavaca koji mogu predstavljati opasnost za zdravlje ljudi prijenosom zaraznih bolesti, a posebno na području grada Zagreba. Odjel za DDD obavlja stručne poslove istraživanja, izrade programa, stručnog nadzora te intervencije od posebnog interesa za grad Zagreb s područja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Obavljanje te zadaće temelji se na trajnom istraživanju i praćenju potencijalne opasnosti od mogućih prijenosnika uzročnika (vektora) zaraznih bolesti.

Na temelju prikupljenih podataka o potencijalnim vektorima, prvenstveno glodavcima i komarcima, Odjel za DDD izrađuje godišnji Program mjera preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i predlaže ga Gradskom uredu za zdravstvo. Grad Zagreb osigurava provođenje navedenog Programa, a sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Suzbijanje komaraca i štetnih glodavaca (štakora i miševa) na području grada provode privatne tvrtke koje imaju sklopljen ugovor s Gradom Zagrebom za navedene poslove.

Brigu o zaštiti zdravlja građana suzbijanjem vektora zaraznih bolesti Odjel za DDD ostvaruje i pružanjem usluga preventivne, obvezatne preventivne i protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije izravno građanima pojedincima, poduzećima i ustanovama.

Za obavljanje navedenih poslova Odjel za DDD posjeduje Rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje obvezne i protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva s obzirom na zaposlenike, prostor i tehničku opremljenost.

Žohari, faraonski mravi, buhe, stjenice, uši, ose, stršljeni i drugi kukci te miševi i štakori nepoželjni su i mogu biti opasni za zdravlje kad nasele stambene i poslovne prostore. Prvi korak u borbi s neželjenom pojavom kukaca ili glodavaca u svojim stanovima, zgradama, okućnicama, poslovnim prostorijama, skladištima i bilo gdje u svom okolišu, građanima i vlasnicima zgrada i prostora poziv je na broj telefona Odjela 385 1 46 96 210, radnim danom u vremenu od 8:00 do 16:00 sati. Uobičajeni postupak prilikom telefonskih upita uključuje upoznavanje problema korisnika i predlaganje potrebnih mjera u skladu s potrebama i mogućnostima stranke, a uz primjenu suvremenih, sigurnih i djelotvornih mjera suzbijanja štetnika. Na taj način problem korisnika pokušava se riješiti ili ublažiti odmah, a stručne mjere suzbijanja provode se, u dogovoru s korisnikom usluge, što prije.