Odjel za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti

  • Voditeljica Odjela:
  • Melita Jelavić, dr.med.
  • Telefon:
  • 385 1 4696 114
  • E-mail:
  • melita.jelavic@stampar.hr
  • Adresa:
  • Mirogojska cesta 16
  • 10000 Zagreb
  • Hrvatska
 

Odjel obavlja poslove praćenja i epidemiološke analize morbiditeta i mortaliteta za odabrane prioritete iz područja kroničnih nezaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, maligne bolesti, duševne bolesti i poremećaji itd.), prati i analizira čimbenike rizika za pojedine kronične bolesti od javnozdravstvenoga značaja, predlaže mjere i postupke primarne, sekundarne i tercijarne prevencije te sudjeluje u njihovom organiziranju i provođenju s posebnim naglaskom na integrirane programe u kojima se suzbijanjem određenoga čimbenika rizika djeluje u smislu prevencije više kroničnih bolesti. Predlaže, potiče i sudjeluje u organizaciji programa promicanja zdravlja, provodi monitoring i evaluaciju pojedinih programa te provodi istraživanja na području kroničnih nezaraznih bolesti.