Odjel za epidemiologiju zaraznih bolesti

 • Voditeljica Odjela:
 • prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr.med., spec. epidem.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 125
 • 385 1 46 96 121
 • Telefaks:
 • 385 1 64 14 000
 • E-mail:
 • MirjanaLana.KosanovicLicina@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Odjel prati, evidentira i analizira kretanje zaraznih bolesti na temelju prijava koje su obvezne prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite, s epidemiološkom analizom stanja na svom području i po potrebi provodi protuepidemijske mjere, individualne ili kolektivne. Obavlja epidemiološki nadzor nad osobama oboljelima od određenih zaraznih bolesti, kao i osobama u kontaktu s oboljelim te po potrebi provodi cijepljenje i kemoprofilaksu.

Obavlja poslove nadzora nad smještajem i boravkom osoba u zajedničkim prostorima (škole, dječji vrtići, domovi umirovljenika, zdravstvene ustanove).

Provodi zdravstveni nadzor nad osobama koje obavljaju poslove odnosno sudjeluju u proizvodnji i prometu namirnica i opskrbi pučanstva pitkom vodom; osobama u proizvodnji ili prometu sredstava za održavanje osobne higijene, njegu ili uljepšavanje lica i tijela te poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice; osobama koje obavljaju poslove u vrtićima, školama i drugim ustanovama za odgoj i obrazovanje djece i mladeži; privatnim zdravstvenim radnicima i osobama koje rade kod pravnih osoba koje imaju registriranu zdravstvenu djelatnost i u ustanovama socijalne skrbi, a obavljaju preglede, liječenje, njegu i usluživanje bolesnika, kao i osobama koje obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstva (javna kupališta, welness-centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, manikuru, pedikuru i sl.). Nadzire prostore u kojima se spomenute djelatnosti obavljaju i postupke u odvijanju, a po potrebi određuje mjere kontrole (uzimanje uzoraka za procjenu mikrobiološke čistoće radnih površina i pribora, higijenske ispravnosti namirnica, hrane i vode za piće, uzimanje uzoraka za potvrdu moguće prisutnosti Legionella i sl.) te određuje potrebne mjere dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i ostale protuepidemijske mjere.

Zaposlenici Odjela uzimaju uzorke za mikrobiološke i serološke pretrage s ciljem utvrđivanja etiološke dijagnoze, a po potrebi prikupljaju i druge uzorke. Sudjeluju u radu povjerenstava za nadzor bolničkih infekcija, u izradi postupnika za rad u zdravstvenim ustanovama i nadziru njihovo provođenje te po potrebi određuju protuepidemijske mjere.

U svom radu uspostavlja lokalne registre na razini HE-odsjeka zbog nadzora nad određenim zaraznim bolestima od većeg javnozdravstvenoga značaja.

U okviru nadležnosti predlaže operativne postupke u cilju zaštite zdravlja ljudi kod higijensko-epidemioloških indikacija sukladno Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i drugim propisima iz područja zaštite okoliša u slučajevima akcidentalnih onečišćenja okoliša.

Kontinuirano prati epidemiološke podatke o kretanju infektivnih bolesti u svijetu, pojavi epidemija, endemskim područjima, novim i reemergentnim infekcijama, antropozoonozama i njihovim prirodnim žarištima te najnovijim metodama njihovog liječenja, suzbijanja i prevencije. U skladu s time obavlja zdravstveni nadzor nad osobama koje su doputovale iz područja gdje se određene infektivne bolesti javljaju u endemskom ili epidemijskom obliku i tzv. karantenskih bolesti. Provodi savjetovanje i cijepljenje putnika u međunarodnom prometu i određuje potrebnu kemoprofilaksu. Provodi i sve druge preventivne mjere u skladu s Pravilnikom o imunoprofilaksi i kemoprofilaksi te Programom obveznog cijepljenja.

Obavlja distribuciju cjepiva ovlaštenim cjepiteljima temeljem Programa obveznog cijepljenja te nadzire, analizira i evaluira provođenje Programa obveznog cijepljenja, učinkovitost cijepljenja i učestalost i težinu neželjenih nuspojava. Predlaže uvođenje novih cjepiva i sudjeluje u izradi preporuka za cijepljenje visokorizičnih skupina. Provodi edukaciju stanovništva o potrebi prevencije, učinkovitosti i rizicima cijepljenja.

Provodi zdravstvenu edukaciju i po potrebi savjetuje zdravstvene radnike o mjerama prevencije infektivnih bolesti, provođenju cijepljenja i kemoprofilakse. Obavlja poslove pohrane i distribucije svih obveznih cjepiva te distribuira cjepivo svim ovlaštenim cjepiteljima strogo poštujući „hladni lanac”. Vodi evidenciju o potrebama, potrošnji i distribuciji cjepiva.

Prema indikacijama dobivenim iz anamneze i kliničkog pregleda osoba ugriženih, ogrebenih ili u kontaktu sa slinom dokazano bijesnih ili na bjesnoću sumnjivih životinja, određuje i provodi antirabičnu zaštitu (cijepljenje i imunoprofilaksu). U svom radu surađuje s liječnicima primarne zdravstvene zaštite, veterinarskim ustanovama (veterinarske ambulante, klinike veterinarskog fakulteta; veterinarski higijenski servis, Veterinarska inspekcija i Veterinarski institut), i po potrebi u suradnji s njima određuje daljnje postupke. Vodi evidenciju o provedenim mjerama. Provodi zdravstvenu edukaciju i savjetuje svim zdravstvenim djelatnicima i ostalim strankama.

Odjel koordinira specijalističko higijensko-epidemiološke timove koji svoje poslove obavljaju na različitim lokacijama u gradu Zagrebu.