Odjel za molekularnu mikrobiologiju

  • Voditeljica Odjela:
  • Izv. prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, prim. dr. med.
  • Telefon:
  • 385 1 46 96 131
  • E-mail:
  • sljsternak@stampar.hr
  • Adresa:
  • Mirogojska cesta 16
  • 10000 Zagreb
  • Hrvatska
 

U Odjelu se izvodi dijagnostika teško ili nemoguće uzgojivih uzročnika bakterijskih i virusnih infekcija. U tu svrhu koriste se najmodernije tehnike za dokaz genoma, na principu amplifikacije i hibridizacije nukleinskih kiselina.