Odjel za prikupljanje i analizu gerontoloških pokazatelja

 • Voditeljica Odjela:
 • Tanja Ćorić, dr. med.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 274
 • Telefaks:
 • 385 1 46 78 016
 • E-mail:
 • tanja.coric@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 
 • prati, utvrđuje, obrađuje, analizira fokusirane gerontološke pokazatelje u odnosu na raniju (65 – 74 godina), srednju (75 – 84 godina) i duboku starost (85 i više godina), i to primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene skrbi za starije;

 • obavlja poslove kontrole izvršenja i evaluacije zadovoljenja zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene skrbi za starije;

 • izvodi praćenje, proučavanje, evaluaciju i izvješćivanje po gerontološkim podacima dobivenim putem CEZIH-a i po GeroS-u, za gerontološkog osiguranika i gerijatrijskog bolesnika.

 • obavlja poslove iz četiri područja gerontološkojavnozdravstvene djelatnosti.

 • provodi evaluaciju prema teoriji modela i koncepta Roper Juchli zemalja EU te standarda procesa modela Fiechter-Meier – primjenom 19 obrazaca sestrinske dokumentacije provedbe gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije;

 • predlaže gerontološko-gerijatrijske norme i algoritme;

 • utvrđuje kriterije za institucijskom i izvaninstitucijskom gerijatrijskom zdravstvenom skrbi te definira četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege u domovima za starije osobe, a uz norme za gerontonjegovateljice;

 • provodi administrativno-organizacijske gerontološke edukacijske i reedukacijske programe: gerontološke tribine, radionice, stvaraonice, tečajeve i dr.;

 • izvodi poslove iz četiri područja gerontološkojavnozdravstvenih djelatnosti

 • obavlja poslove i zadaće izradbe gerontološko-gerijatrijskih normi i algoritama te geroprofilaktičnog programa aktivnog starenja; obavlja poslove koordinacije i suradnje u izradbi gerontološkojavnozdravstvenih programa edukacije i reedukacije o geroprofilaktičkim mjerama na osnovi analiza zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih osoba u ranijoj, srednjoj i dubokoj starosti;

 • obavlja poslove i zadaće evaluacije geroprofilaktičnih mjera primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne prevencije za starije te postupaka zadovoljenja zdravstvenih potreba gerijatrijskih osiguranika na razini primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene skrbi za starije;

 • obavlja poslove koordinacije i suradnje u izradbi gerontološkojavnozdravstvenih programa edukacije i reedukacije, programa zaštite zdravlja starijih te geroprofilaktičkih mjera po postupniku opće obiteljske medicine u domovima za starije u ranijoj, srednjoj i dubokoj starosti, te poslovi i zadaće na implementaciji GeroS/CEZIH;

 • obavlja poslove iz četiri područja gerontološkojavnozdravstvene djelatnosti.

 • provođenje koordinacije praćenja i evaluacije gerontoloških pokazatelja po razinama zdravstvene zaštite za starije osobe kako institucijske tako i izvaninstitucijske (CEZIH/GeroS);

 • evaluacija provedbe PZP-a gerijatrijskog osiguranika (Evidencijska lista br. 1 gerijatrijskoga korisnika u domovima za starije i Evidencijska lista br. 4 gerontološkog osiguranika u Gerontološkom centru izvaninstitucijske skrbi za starije);

 • upravljanje po modulima gerontološko javnozdravstvenih pokazatelja dobivenih iz CEZIH-a i po GeroS-u za gerontološkog osiguranika i gerijatrijskoga bolesnika;

 • obavlja poslove iz četiri područja gerontološko javnozdravstvene djelatnosti, poslove i zadaće izradbe gerontološko-gerijatrijskih normi i algoritama te izradbe kriterija za institucijskom i izvaninstitucijskom gerijatrijskom i gerontološkom zdravstvenom skrbi.