Odjel za procjenu rizika i logistiku

 • Voditeljica Odjela:
 • dr. sc. Matijana Jergović, dr. med., spec. epid. i ekolog.
 • Telefon:
 • 385 1 46 96 277
 • Telefaks:
 • 385 1 46 96 015
 • E-mail:
 • matijana.jergovic@stampar.hr
 • Adresa:
 • Mirogojska cesta 16
 • 10000 Zagreb
 • Hrvatska
 

Odjel procjene rizika (eng. Health risk assessment – HRA) bavi se utvrđivanjem rizika pojave raznih zdravstvenih učinaka zbog izloženosti specifičnim kemijskim spojevima ili ostalim čimbenicima iz okoliša.

Procjena rizika ima zadaću odgovoriti na niz različitih pitanja:

 1. Koji čimbenici iz okoliša mogu štetno utjecati na ljudsko zdravlje?

 2. Koji zdravstveni problemi mogu biti posljedica učinka različitih čimbenika iz okoliša?

 3. Kolika je vjerojatnost razvoja zdravstvenih tegoba radi izlaganja štetnim čimbenicima iz okoliša?

 4. Je li postoji sigurna razina ispod koje čimbenik iz okoliša ne može uzrokovati zdravstvene tegobe?

 5. Kakvu ulogu na utjecaj čimbenika okoliša na zdravlje imaju dob, spol, rasa, genetika, ili već postojeće bolesti?

 6. Imaju li neke osobe veći rizik za razvoj učinka na zdravlje radi mjesta stanovanja, zaposlenja, načina prehrane i slično?

Odgovori na ova i niz drugih pitanja pomažu donositeljima odluka (građanima, stručnjacima, političarima i dr.) da razumiju utjecaj okoliša na ljudsko zdravlje i donose pravovremene i pravilne odluke u skladu s istima.

 

Laboratoriji/odsjeci/savjetovališta: