Odjel za sustave sigurnosti hrane i zdravstveni odgoj

  • Telefon:
  • 385 1 4696 182
  • E-mail:
  • thm@stampar.hr
  • Adresa:
  • Mirogojska cesta 16
  • 10000 Zagreb
  • Hrvatska
 

U Odjelu se izvode poslovi obrazovanja osoba koje rade u proizvodnji i distribuciji hrane te implementacije, revizije i monitoringa HACCP-sustava.

Sukladno čl. 37. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09 i 22/14 - RUSRH) osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom dolaze u dodir s hranom i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane moraju imati potrebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni. 

Gore navedeno se osigurava provođenjem tečajeva, popularno zvanih: Tečajevi higijenskog minimuma.

Odjel, prema važećem ovlaštenju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, a u skladu s Pravilnikom o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica ( NN 23/94) provodi tečajeve u vidu predavanja s područja higijene hrane, osobne higijene, osnovnih pojmova o širenju, sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti, higijene okoline i higijene prostorija, sanitarnih propisa, prve pomoći i trovanja hranom. Polaznicima tečaja stavlja se na raspolaganje odgovarajuća literatura, a stečeno znanje provjerava se putem usmenih ispita pred ispitnom komisijom. Po položenom ispitu svakom polazniku se izdaje odgovarajuća potvrda.

Tečajevi u NZZJZ “Dr. Andrija Štampar” (Velika dvorana) počinju svakog ponedjeljka u 15.00 sati, a zbog upisa i preuzimanja literature potrebno je da polaznik dođe oko 14.45 sati. Isto tako, postoji mogućnost održavanja tečajeva izvan NZZJZ “Dr. Andrija Štampar”, odnosno u prostoru ustanove/tvrtke/obrta, ukoliko postoji adekvatan prostor za održavanje.

Od 02.11.2017. godine ispiti THM-a održavat će se svakog četvrtka u vremenu od 15.00 do 18.00 sati u prvoj zgradi Zavoda, II. kat, soba 223.

 

HACCP

Stručno osoblje u Odjelu savjetuje poslovne partnere u izvršavanju zakonom propisanih odredbi, članka 7. Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu N.N. 81/2013 te članka 3, Uredbe EZ 852/2004. Naime, citirani zakonski propisi određuju da svi subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti, provoditi i održavati postupke koji se temelje na načelima sustava analize opasnosti i upravljanja kritičnim kontrolnim točkama (HACCP). Odsjek savjetuje, uvodi, verificira i revidira sustave sigurnost hrane na načelima HACCP-a, sukladno verificiranim HACCP Vodičima iz pojedinih sektora proizvodnje i distribucije hrane, te izgrađuje vlastite sustave sigurnosti hrane na načelima HACCP-a, sukladno zahtjevnosti proizvodnog procesa poslovnog partnera. Odjel provodi stručne analize stanja objekta u smislu zadovoljavanja preduvjetnih programa,  sukladno zahtjevima Uredbe EZ 852/2004. i 853/2004. Izrađuje Prijedloge mjera za uspostavu preduvjeta za uspostavu HACCP sustava. Provodi se edukacije iz područja dobre higijenske (DHP) i dobre proizvođačke prakse (DPP) za sve subjekte u poslovanju s hranom, obavezna edukacija iz Poglavlja XII, Uredba EZ 852/2004, osoba odgovornih za razvoj i održavanje i primjenu postupaka na načelima HACCP-a te obavezna edukacija osoba koje rukuju s hranom za nadgledanje KT i KKT, poduzimanje korektivnih mjera, unutar sustava sigurnosti hrane na načelima HACCP-a, sukladno zahtjevnosti posla.