Održan stručni skup „Nesreće djece i mladih - izazov 21. stoljeća“

U organizaciji Odjela za promicanje zdravlja, Službe za javno zdravstvo uspješno je održan stručni skup s temom „Nesreće djece i mladih – izazov 21. stoljeća“.

Prof. dr. sc. Aida Mujkić, dr. med. (Škola narodnog zdravlja „Dr. Andrija Štampar“) u svom predavanju iznijela je kako ozljede imaju značajan udio u smrtnosti djece, kao i u obolijevanju s obzirom na fizičke, psihičke i socijalne sastavnice zdravlja. Također, ozljede imaju izravan utjecaj na obitelj, imaju demografski i ekonomski utjecaj na društvo te na kvalitetu života.

Svijet stvoren od strane odraslih ljudi uglavnom udovoljava potrebama odraslih ljudi. Niz čimbenika povećava rizik nesreće u dječjoj dobi, a to su fizički, psihički i socioekonomski čimbenici te spol i suvremeni način života. Na Skupu je istaknuto da mediji o nesrećama najčešće izvješćuju senzacionalistički te svu krivnju svaljuju na pojedinca čime zajednica ne preuzima dovoljnu razinu odgovornosti. Osobe koje se profesionalno bave sprečavanjem nesreća su zaposlene većinom u državnim institucijama ili akademskoj zajednici te imaju mali utjecaj na političke i druge odluke. Analizom je utvrđeno da su financijske uštede u odnosu na troškove sprečavanja nesreća znatne što govori u prilog osmišljavanju i primjenjivanju programa primarne prevencije. 

Vrhunac posvećenosti problemu je SZO (WHO) iskazala 2011. godine donošenjem Rezolucije o sprečavanju nesreća djece. Zaključeno je da je potrebno uključiti sprečavanje nesreća djece u opći program preživljavanja djece. 

Rezolucija o sprečavanju nesreća djece poziva da se:

 • sprečavanje nesreća djece postavi kao prioritet;

 • osigura i ojača intersektorska suradnja;

 • osiguraju financijska sredstva za javno-zdravstvene intervencije;

 • provode prikladne preporuke iz Svjetskog izvješća SZO/UNICEF-a o sprečavanju ozljeda;

 • uspostave mehanizmi komunikacije i koordinacije;

 • unaprijedi sakupljanje podataka; 

 • razviju hitne službe.

Prema „Child Declaration for Road Safety” sljedeći koraci su:

 • sigurnost na putu za školu;

 • siguran školski prijevoz;

 • motociklističke kacige za sredine gdje se obitelji uglavnom voze motociklima;

 • sigurna vozila za djecu;

 • primjena zakona i akcije protiv alkohola u vožnji.

U Hrvatskoj bi bilo nužno donijeti nacionalni plan akcije koji je u izradi od 2009. godine, intenzivirati edukaciju kroz zdravstveni sustav za nove generacije djece i roditelja te osmisliti posebne akcije za adolescente. U Hrvatskoj se još uvijek, posebice u sustavu zdravstva, puno više bavimo posljedicama nesreća nego njihovom primarnom prevencijom.

Snježana Štefok, prof. predstavila je projekt „S osmijehom korak po korak u siguran dan“ Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Cilj projekta je naučiti djecu vrtićke dobi kako se sigurno ponašati i postupati pri radu, kako paziti da ne ozlijede sami sebe ili svoje prijatelje. Također, najavljena je suradnja između Odjela za promicanje zdravlja Službe za javno zdravstvo i Zavoda za unapređivanje zaštite na radu. Dugogodišnje iskustvo Odjela za promicanje zdravlja u radu s osnovnim školama Grada Zagreba putem programa primarne prevencije će udruživanjem sa Zavodom za unapređivanje zaštite na radu rezultirati dobrobiti za najmlađe građane.

U diskusiji je naglašena važnost rekreativnog bavljenja sportom nasuprot profesionalnog koji, nažalost, ima i  neke negativne posljedice po zdravlje djece. Previše se ističe natjecateljska komponenta umjesto zabave i igre s vršnjacima kroz sport. Također, postoji mogućnost ozljeda zbog intenzivnog naprezanja još nedovoljno razvijenog organizma.

Pripremile: Ana Puljak, dr. med., spec. javnog zdravstva, voditeljica Odjela za promicanje zdravlja i Ivana Šućur, dr. med., specijalizantica javnozdravstvene medicine, Odjel za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo