Održana Konferencija "Pametni gradovi - gradovi budućnosti"

U Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski, u utorak. 11 listopada održana je konferencija „Pametni gradovi“. Na konferenciji su sudjelovali i djelatnici Referentnog centra Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Službe za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda kao jedni od predlagatelja projekta i ponuđača rješenja skrbi za starije osobe u „pametnim gradovima“.

Gradovi budućnosti projekt je Poslovnog dnevnika namijenjen promociji izvrsnosti i inovativnosti „smart city“ inicijativa implementiranih u hrvatskim gradovima, ali i podizanju opće svijesti javnosti oko važnosti razvoja takvih projekata.

Koncept pametnih gradova (engl. smart cities) jest skup multidisciplinarnih mjera, ideja i politika usmjerenih na poticanje razvoja ljudskih i tehnoloških resursa urbanih područja te njihove strukturirane interakcije u svrhu omogućavanja održivog gospodarskog razvoja i više kvalitete života njegovih stanovnika. Iako se često veže uz razne varijante ICT tehnologija, koncept pametnih gradova znatno je širi od puke implementacije tehnoloških rješenja te obuhvaća i razne sociološke koncepte, poput maksimalne društvene inkluzije i transparentnih sustava odlučivanja.

Cilj konferencije je afirmirati se kao središnje mjesto rasprava o razvoju „smart city“ filozofije na području Hrvatske, ali i šire regije. Osim rasprava o aktualnoj problematici implementacije „smart city“ rješenja, smisao konferencije je da bude i mjesto transfera znanja i ideja, odnosno točka susreta svih važnih dionika u ovom sektoru, od predstavnika lokalne samouprave, preko proizvođača tehnologija i znanstvenih institucija do krajnjih korisnika tih usluga – građana u sklopu čega će Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju Zavoda i dalje nastaviti biti aktivni partner Pametnih gradova.

Pripremile: Stela Mravak, mag. oec. i Katharina Lovrić bacc. med. techn.
Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju