Održane 201. Gerontološka tribina i Godišnja skupština HLZ-a HDZGIG

Na 201. Gerontološkoj tribini održanoj 21. veljače 2017., predavanje na temu „Kreativna psihofarmakoterapija u starijoj dobi“ održao je prof. dr. sc. Miro Jakovljević, dr. med., pročelnik Zavoda za integrativnu psihijatriju, KBC Zagreb. Za ovu temu iskazan je veliki interes stručnjaka u zaštiti zdravlja starijih osoba, a osobito liječnika opće/obiteljske medicine (približno 200 timova).

Duševno zdravlje prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji definira se kao stanje dobrobiti i blagostanja kada osoba realizira svoje potencijale, uspijeva se nositi s normalnim životnim stresovima, može produktivno i uspješno raditi te pridonositi dobrobiti svoje zajednice. Osobito je naglašeno duševno zdravlje starijih kao vulnerabilne skupine. Specifičnosti starije životne dobi su promjene u tjelesnim, psihičkim, socijalnim i duhovnim procesima. Racionalna psihofarmakoterapija temelji se na poznavanju prave prirode duševnih poremećaja, na ispravnoj slici o psihofarmacima, poznavanju načela racionalne/kreativne psihofarmakoterapije te poznavanju bolesnika i kreiranju terapijskog odnosa (personalizirana psihofarmakoterapija). Pri tome je za starijeg bolesnika uvijek potrebno birati najbolju terapiju, izabrati lijekove s brzim i dobrim učinkom te što manjim rizikom. Također, potrebno je poticati proaktivnost, kreativnost i asertivnost bolesnika kako bi mogli sudjelovati u donošenju odluka za cijelo vrijeme liječenja. Zbog toga je važno educirati starijeg bolesnika o psihoaktivnim lijekovima i njihovoj racionalnoj primjeni te redovito provjeravati razumijevanje i pridržavanje uputa liječenja. U svakoj fazi liječenja, važno je težiti optimističnom terapijskom učinku.

Zaključno: Nužan je individualni i interdisciplinarni pristup psihogerijatrijskom bolesniku. Za optimalni rezultat i personalni oporavak potrebno je primjenjivati kombinirane metode liječenja. S više kreativnosti i novim psihofarmakoterapijskim strategijama može se značajno poboljšati učinkovitost postojećih psihofarmaka i njihovih racionalnih kombinacija.

Održana i Godišnja skupština HLZ-a HDZGIG-u

Hrvatsko društvo za gerontologiju i gerijatriju Hrvatskog liječničkog zbora nakon Gerontološke tribine održalo je redovitu Godišnju skupštinu 

Pripremile: Marica Lukić, dipl. med. techn. i Ivana Popek, dr. med., Služba za javnozdravstvenu gerontologiju