Održane edukativne radionice namijenjene djeci oboljeloj od šećerne bolesti i njihovim roditeljima

Održane edukativne radionice namijenjene djeci oboljeloj od šećerne bolesti i njihovim roditeljima 

U organizaciji Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga 5. i 6. listopada 2019. godine u Tomislavovom domu na Sljemenu održane su edukativne radionice namijenjene djeci oboljeloj od šećerne bolesti i njihovim roditeljima.

Radionice su bile posvećene različitim temama: važnosti tjelesne aktivnosti u djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti, pravilnoj prehrani, a poseban naglasak stavljen je na psihološko savjetovanje djece i roditelja, kako bi se učenjem o bolesti i  njenim prihvaćanjem stekli bolji preduvjeti za uspješniju kontrolu i liječenje.

U programu radionica sudjelovala je i naša Tatjana Petričević-Vidović, dr. med., voditeljica Službe za školsku i adolescentnu medicinu NZJZ „Dr. Andrija Štampar“, održavši predavanje na temu „Priprema djeteta sa šećernom bolešću za školu“.