Okrugli stol "Nasilje nad starijim osobama- mitovi i istina"

Nasilje nad starijim osobama- mitovi i istina

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starijim osobama, srdačno Vas pozivamo da se odazovete na stručnu edukaciju iz područja gerontologije i okrugli stol na temu "Nasilje nad starijim osobama- mitovi i istina" koji će se održati u Čakovcu, u prostorijama zgrade Scheier (Matice hrvatske 1), u četvrtak, 8. lipnja 2017. s početkom u 10.00 sati.

Događaj organizira udruga ACT Grupa u suradnji s Referentnim centrom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba pri Nastavnom zavodu za javno zdravstvo "dr. Andrija Štampar" i Centrom za pomoć u kući Međimurske županije. Planirani program sastoji se od kratke stručne edukacije iz područja gerontologije i gerijatrije u ranom prepoznavanju i prevenciji zlostavljanja starijih osoba te okruglog stola.

Edukaciju će održati stručnjaci iz Referentnog centra Ministarstva zdravstva RH za zaštitu zdravlja starijih osoba predvođeni doc.dr.sc. Spomenkom Tomek Roksandić, prim.dr.med. (uz Maricu Lukić, dipl.med.techn. i Stelu Mravak, mag.oec.), te vodećom osobom u istraživanju nasilja nad starijim osobama u Hrvatskoj, prof.dr.sc. Silvijom Rusac sa studija Socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na okruglome stolu sudjelovati će predstavnici Centra za socijalnu skrb Čakovec, Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije, Centra za pomoć u kući Međimurske županije i Policijske uprave međimurske.

Svoje sudjelovanje molimo Vas potvrdite do 6. lipnja 2017. (do 15 sati) na broj telefona 099/637-90-88 ili e-mail adresu filipa.blazons@act-grupa.hr. Događaj organiziramo u sklopu projekta "GERO-AGE" kojeg podupire Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Radujemo se Vašem dolasku!