Općenito o nama

Centar za kvalitetu

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Centar za integrirani sustav upravljanja Certifikacijsko tijelo za proizvode akreditiran je prema zahtjevima Norme HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za certifikaciju proizvoda u ekološkoj proizvodnji u području: Sirovi ili neprerađeni proizvodi - Proizvodnja bilja

Potvrda o akreditaciji s prilogom

Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" ovlašten je za obavljanje poslova kontrolnog tijela za provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji u opsegu i trajanju potvređenom Potvrdom o akreditaciji i Prilogu potvrde o akreditaciji.

Ovlaštenjem kontrolnom tijelu Ministarstvo je dodijelilo kodni broj HR-EKO-11

 

Kontakt:

Antonija Galić- voditeljica Centra za integrirani sustav upravljanja - Certifikacijsko tijelo

Telefon: 385 1 46 96 232

E-mail: antonija.galic@stampar.hrkvaliteta@stampar.hr