Osnivanje Centra za gerijatriju i gerontološku rehabilitaciju u Biogradu

U Centru za zdravstvenu gerontologiju NZZJZ „Dr.Andrija Štampar“ - Referentnom centru MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba održan je jedan od sastanaka za programsko rješenje osnivanja Centra za gerijatriju i gerontološku rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na moru. Inicijativa je pokrenuta zalaganjem prof. dr. sc. Branka Vitalea, dr. med., uključivanjem gerontologa i gerijatara iz Hrvatske te gerijatra iz Švedske. Nastavno je zaključeno (21.rujna 2015.) kako je projektni program Centra za gerijatriju i gerontološku rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu, značajan doprinos unapređenju zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja starijih osoba ne samo za hrvatsko starije pučanstvo, nego i za razvoj zdravstvenog turizma, za starije turističko europsko pučanstvo. Značajno je istaknuti evidentne potrebe organiziranja i radilišta gerijatrijskog odjela/produženo liječenje gerijatrijskih bolesnika te bi time bilo omogućeno i jedno od edukacijskih operativnih gerijatrijskih centara. Sastanku su prisustvovali prof. dr. sc. Branko Vitale, dr. med., doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim. dr. med., voditeljica Centra za zdravstvenu gerontologiju i dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med. uz konzultaciju akademika Zijada Durakovića te prof. dr. sc. Dalibora Krpana, prim. dr. med. te potporu ravnatelja Zavoda dr. Zvonimira Šostara i prof. emmeritus Ane Stavljenić-Rukavina. Projekt je afirmativan u kontekstu povećanih zdravstvenih potreba za zdravstvenom zaštitom starijih osoba , a istovremeno u svrsi racionalne gerijatrijske zdravstvene potrošnje te sukladno Master planu bolničkih postelja u Hrvatskoj. Značajnost Projekta je i zbog nedostatka specijalista gerijatara u Hrvatskoj te je za očekivati i suglasnost Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje liječnika iz gerijatrije, što tamošnja županija, odnosno, Specijalna bolnica potražuje.

Članak pripremila: dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med. i Manuela Maltarić, mag. nutr., Centar za zdravstvenu gerontologiju - Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba