pametni gradovi

Održana Konferencija "Pametni gradovi - gradovi budućnosti"

Održana je konferencija „Pametni gradovi" na kojoj je Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba – Služba za javnozdravstvenu gerontologiju sudjelovala kao jedan od predlagatelja projekta i ponuđača rješenja skrbi za starije osobe u „pametnim gradovima“.