sekcija mikrobiologije namirnica

Sekcija za mikrobiologiju namirnica: "Lančana reakcija polimeraze (PCR) u mikrobiologiji hrane - sinergija moderne tehnologije i molekularne biologije", 30. ožujka 2015.

Pozivamo Vas na sastanak članova Sekcije za mikrobiologiju namirnica koji će se održati u ponedjeljak, 30. ožujka 2015. godine u 11,00 sati, u Velikoj dvorani Zavoda