terapija filmom

Mentalno zdravlje na filmu – Hommage Oscaru

Zbog filmske priče se smijemo, strahujemo, ljutimo, plačemo, ali posljednjih godina film ima i neke druge funkcije. Sedma umjetnost više nije samo razonoda, već film predstavlja moćan alat u psihološkom radu. I sve ga češće koristimo za psihoedukaciju i u terapijama.