Peludne alergije

Među najraširenije bolesti današnjice ubrajamo alergijske bolesti. Alergija ili preosjetljivost je neuobičajena i prekomjerna reakcija imunološkog sustava na različite, inače neškodljive, čimbenike okoliša. Razne biološke čestice prenosive zrakom glavni su uzročnici respiratornih bolesti.

Pelud je definiran kao najsnažniji prirodni aeroalergen i najčešći uzročnik alergijskih bolesti dišnog sustava, osobito u razvijenim zemljama. Zbog svoje veličine peludna zrnca ne mogu prodrijeti duboko u dišne puteve već uzrokuju simptome tipične za alergijski rinitis, djelujući na oči, nos i nosnu šupljinu.

Osnovno je obilježje polinoza godišnja periodičnost, tj. pojavljivanje simptoma u vrijeme polinacije biljaka. Epidemiološke studije iz cijelog svijeta pokazale su da je 25% svjetske populacije alergično, s tendencijom povećanja bez obzira na dob, rasu i socijalni status.

Ovisno o geografsko-klimatskom području i vegetacijskom pokrovu određene alergene biljke su karakteristične za pojedina područja, a značajan utjecaj na atmosfersku koncentraciju peluda imaju meteorološki faktori. Alergenu pelud posjeduje manje od stotinu biljaka širom svijeta, a glavni izvor alergenog peluda u gradovima su drvenaste biljke.

Za posjedovanje alergenog potencijala biljka mora ispuniti određene uvjete:

  • rasprostranjenost,

  • proizvodnja peluda u ogromnim kolicinama,

  • oprašivanje vjetrom (anemofilnost) i

  • sadržavanje alergenih spojeva u peludom zrncu koji u doticaju sa sluznicom izazivaju alergijsku reakciju.

 

Za razvoj alergijskih bolesti u Hrvatskoj važna je polinacija biljaka triju botanickih skupina: drveca, trava i korova. Glavna polinacijska sezona traje od ranog proljeca do kasne jeseni. Sve biljne svojte nemaju jednako alergenu pelud. Jako alergenu pelud ima drvece lijeske, johe i breze, od korovnih biljaka pelin i ambrozija te pripadnici porodice trava. 

 

Stupanj alergenosti različitih biljnih svojti

Biljna grupa

Stupanj alergenosti

Svojta

Drvenaste biljke

Nisko alergene biljke

dud

javor

ruže

lipa

Alergene biljke

bor

smreka

jela

hrast

čempresi

topola

platana

vrba

pitomi kesten

lijeska

orah

breza

grab

joha

jasen

brijest

Zeljaste biljke

Nisko alergene biljke

glavočike

kupusnjače

šaševi 

štitarke

lepirnjače

usnjače

Alergene biljke

lobode

trave

trputac

kiselica

koprive

ambrozija

pelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Napisale: dr. sc. Ivana Hrga, dipl. ing. i dr. sc. Barbara Stjepanović, dipl. ing.