Planovi i izvještaji

Financijski plan prihoda i rashoda 2021.

Financijski plan prihoda i rashoda [Opći dio] 2021.

Plan prihoda i rashoda 2021.-2023.

Plan prihoda i rashoda 2021.-2023. [Obrazloženje]

_____________________________________________________________________________

Financijski izvještaji za 2020. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu

Bilješke - popis sudskih sporova za 2020. godinu

Financijski plan prihoda i rashoda 2020.

Financijski plan prihoda i rashoda [Opći dio] 2020.

Plan prihoda i rashoda 2020.-2022. [Obrazloženje]

Plan prihoda i primitaka 2020.-2022.

Plan rashoda i izdataka 2020.-2022.

Popis Odluka Upravnog vijeća u 2020. godini

_____________________________________________________________________________

Financijski izvještaji za 2019. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2019.godine

Bilješke - popis sudskih sporova 31.12.2019

Financijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu

Popis Odluka Upravnog vijeća u 2019. godini

_____________________________________________________________________________

Financijski izvještaji za 2018. godina 

Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2018.

Financijski plan prihoda i rashoda za 2018. godinu

Obrazloženje Financijskog plana za 2018. godinu

Izvještaj o poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u 2018. godini

Popis Odluka Upravnog vijeća od 2013. do 2018. godine

_____________________________________________________________________________

Financijski izvještaji 2017. godine

Bilješke uz financijske izvještaje 31.12.2017.

Izvještaj o poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u 2017. godini

Financijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu 

_____________________________________________________________________________

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godinu

Izvještaj o poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u 2016. godini

_____________________________________________________________________________

Financijski izvještaj za 2015. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu

Izvještaj o poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u 2015. godini

_____________________________________________________________________________

Izvještaj o poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u 2014. godini

Izvještaj o poslovanju Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u 2013. godini