Plan nabave

Plan nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2021. godinu - rebalansDatum objave: 27.04.2021.
Plan nabave materijala, energije i usluga za 2021. godinu - rebalansDatum objave: 27.04.2021.
Plan rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2021.gDatum objave: 05.01.2021.
Plan nabave materijala energije i usluga za 2021. godinuDatum objave: 15.01.2021.
Izmjena plana rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2020.gDatum objave: 05.01.2021.
Izmjena plana nabave materijala, energije i usluga za 2020.godinuDatum objave: 05.01.2021.
Izmjena plana nabave - CSKHDatum objave: 17.09.2020.
Izmjena plana rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2019. godinu- rebalans IIDatum objave: 23.12.2019.
Izmjena plana nabave materijala, energije i usluga za 2019. godinu- rebalans IIDatum objave: 23.12.2019.
Izmjena plana rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2018. godinuDatum objave: 27.12.2018.
Izmjena plana nabave materijala, energije i usluga za 2018. godinuDatum objave: 27.12.2018.
Izmjena Plana rashoda za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine za 2017. godinuDatum objave: 27.12.2017.
Izmjena Plana nabave materijala, energije i usluga za 2017. godinuDatum objave: 27.12.2017.
Izmjena plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2015. godinuDatum objave: 12.10.2016.
Izmjena Plan nabave materijala, energije i usluga za 2015. godinuDatum objave: 12.10.2016.
Izmjena Plana nabave dugotrajne nefinancijske imovine za 2016. godinuDatum objave: 12.10.2016.
Izmjena Plana nabave materijala, energije i usluga za 2016. godinuDatum objave: 12.10.2016.