Početna konferencija “Centar za sigurnost i kvalitetu hranu”

Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, pripremio je projekt „Centar za sigurnost i kvalitetu hrane“ u okviru kojeg će se provoditi znanstvena istraživanja i analitički postupci sa svrhom utvrđivanja izvornosti određenog proizvoda/hrane.