Konferencija za novinare povodom predstavljanja "Ekološke karte Grada Zagreba"

Ekološke karte Grada Zagreba

Poštovani, s obzirom na povećano zagađenje zraka, tla i voda u svim urbanim sredinama, potrebno je uložiti velike napore kako bi se građanima osigurao zdraviji život. Stoga je Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, u skladu sa svojom najvažnijom zadaćom brige o ljudskom zdravlju i zaštiti okoliša, predložio Gradu Zagrebu projekt Ekološke karte Grada Zagreba, koji će biti osnova unaprjeđena zdravlja ljudi i upravljanja životnom sredinom. Ovaj će projekt sasvim sigurno predstavljati značajan iskorak u kvaliteti života svih građana grada Zagreba i jedinstven je ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi. To je još jedan nad standard koji je Grad Zagreb pružio svima koji u njemu žive.

Iznimno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na konferenciju za medije u sklopu koje će biti predstavljen ovaj jedinstven projekt.

Konferencija za novinare povodom predstavljanja
Ekološke karte Grada Zagreba
održat će se u utorak, 25. travnja 2017. godine,
s početkom u 12.00 sati u
u dvorani 272 / II. Gradske uprave, Trg Stjepana Radića 1.

O važnosti praćenja kvalitete zraka, tla i voda za dobrobit ljudskog zdravlja te rezultatima na području Grada Zagreba, okupljenima će govoriti:

• Davor Tomšić, dipl. ing., načelnik Sektora za motrenje vremena i klime Državnog hidrometeorološkog zavoda
• Prof. dr. sc. Ana Lucić Vrdoljak, dipl. ing. med. biokem., ravnateljica Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada
• Prof. dr. sc. Zoran Grgić, dekan Agronomskog fakulteta
• Dr. Zvonimir Šostar, ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“
• Prof. emeritus dr. sc. Ana Stavljenić Rukavina, predsjednica Gospodarskog vijeća NZJZ „Dr. Andrija Štampar“
• Milan Bandić, dipl. politolog, gradonačelnik Grada Zagreba

O projektu Ekološka karta Grada Zagreba:

S ciljem očuvanja i unaprjeđenja okoliša, zdravlja i dobrobiti svih građana Grad Zagreb kontinuirano provodi čitav niz ispitivanja i monitoringa zdravstvene ispravnosti okolišnih čimbenika. Rezultate ispitivanja koriste nadležni Uredi Grada u svojim područjima rada, a ovaj projekt, koji se kontinuirano priprema već godinu i pol dana, pomoći će Gradu u objedinjavanju podataka kako bi im olakšao rad. Projekt će omogućiti gradskoj upravi da u slučaju prekoračenja maksimalno dozvoljene koncentracije mjerenih čestica privremeno isključi promet u pojedinim dijelovima grada, čime se briga o ljudskom zdravlju postavlja kao jedan od prioriteta Grada Zagreba. Projekt je jedinstven u svijetu zbog toga što će Ekološka karta Grada Zagreba biti dinamična te će se realizirati u startu kroz trogodišnje praćenje najvažnijih parametara u zraku, tlu i vodi.

Ovaj se projekt ne bi mogao realizirati bez kvalitetne suradnje i shvaćanja ozbiljnosti problema i projekta s jedne strane gradonačelnika i njegove Stručne službe, a s druge strane Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, Instituta za medicinska istraživanja, Državnog hidrometeorološkog zavoda i Agronomskog fakulteta te sljedećih gradskih ureda: Ureda za zdravstvo, Ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Ureda za poljoprivredu i šumarstvo, Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, Ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada i Ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, komunalne poslove i promet.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________