Projekt eJZ

Sve informacije s ovih stranica su javne uz obavezno citiranje izvora. Molimo da izvor bude citiran, tako da sadrži adresu stranica na internetu na sljedeći način: 

Izvor informacija: Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

 

Ako u javnozdravstvene ili znanstveno-istraživačke svrhe tražite podatke o hospitalizacijama i umrlima u gradu Zagrebu ili vas možda interesiraju podaci posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine možete ih pronaći na portalu Odjela za bolničku zdravstvenu zaštitu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar".

U Odjelu se provode statistička istraživanja iz područja zdravstva na razini jedinica područne (regionalne) samouprave prema Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH.

 

 

Baza hospitalizacija

Izvor podataka su sve stacionarne ustanove zdravstva u gradu Zagrebu, bez obzira na vrstu vlasništva i bez obzira na ugovor s HZZO-om, koje dostavljaju individualne podatke o osobama koje su hospitalizirane zbog lijecenja ili rehabilitacije u bolnicama. Od 2009. godine prate se i hospitalizacije u dnevnim bolnicama odnosno bolničkim hemodijalizama.

Podaci se prikazuju u agregiranom obliku i to kao apsolutni broj, udio (%) i specifična/gruba nestandardizirana stopa hospitalizacija na 100.000 stanovnika definiranog spola i dobi (stopa/100.000) od 2009. godine do 2013. godine. Uključeni su samo pacijenti s prebivalištem u gradu Zagrebu.

 

Baza umrlih

Izvor podataka za smrtnost stanovništva grada Zagreba su detaljne klasifikacije Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, po pojedinačnim osnovnim uzrocima smrti, spolu i petogodišnjim dobnim skupinama u određenoj kalendarskoj godini.

Podaci se prikazuju po pojedinačnim osnovnim uzrocima smrti, spolu i dobnim razredima, kao apsolutni broj, udio (%) i specifična/gruba nestandardizirana stopa smrtnosti na 100.000 stanovnika definiranog spola i dobi (stopa/100.000) od 2003. do 2012. godine. 

 

Popis stanovništva grada Zagreba u 2011. godini

Napomena: Stanovništvo nepoznate dobi i nepoznatog prebivališta isključeno je iz izračuna pokazatelja.