Projekt „Snažna patronažna“

snažna patronažna

Projekt „Snažna patronažna“

Naziv projekta: „Snažna patronažna“ – komunikacijski  trening u području promicanja zdravlja i prevencije bolesti“

Ukupna vrijednost projekta: 999.172,12 kn

Iznos koji sufinancira EU: 999.172,12 kn (financiran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Komponenta II, Promicanje zdravlja)

Razdoblje provedbe projekta: 11.02.2020. - 11.08 2021.

Projekt sadrži tri osnovne odrednice:

 • stručno-edukativni rad na javnozdravstvenim prioritetima;

 • edukaciju patronažnih medicinskih sestara o metodologijama uspješnog komuniciranja mjera promicanja zdravlja prema korisnicima zdravstvene zaštite;

 • trening usvajanja otpornosti na stres kod djelatnika/patronažnih sestara u svakodnevnom radu.

Javnozdravstveni prioriteti na koje je projekt usmjeren su kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti i zarazne bolesti (problematika cijepljenja).

Aktivnosti kroz koje se projekt provodi su:

 • organiziranje edukativnih stručnih skupova/radionica;

 • organiziranje treninga vještina komunikacija;

 • izrada edukativnog materijala

Metode provedbe sadržaja projekta:

 • trening učinkovitog prenošenja zdravstvenih informacija iz područja promicanja zdravlja (kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, cijepljenje);

 • trening asertivnosti u komunikaciji s korisnicima zdravstvene zaštite;

 • trening usvajanja otpornosti na stres.

Ciljne skupine su medicinske sestre patronažne djelatnosti. Krajnja ciljna skupina je populacija Grada Zagreba: opća populacija; rizične i osjetljive skupine populacije.

Provoditelji aktivnosti su: liječnici specijalisti javnog zdravstva, epidemiologije i psihijatrije, profesori kineziologije, magistra nutricionizma, psiholozi, socijalni pedagozi i medicinske sestre

Ciljevi nakon završetka projekta:

 • usvajanje vještina i specifičnih znanja (patronažne sestre) s ciljem učinkovite edukacije i informiranja pacijenata/korisnika zdravstvene zaštite (edukacija edukatora);

 • stjecanje vještina i znanja (patronažne sestre) za suočavanje sa stresom u svakodnevnom radu s pacijentima.

Očekivani rezultati:

Pokazatelj 1.

Nakon završetka projekta i provedene edukacije 150 sestara patronažne djelatnosti koje su u trajnom kontaktu s korisnicima zdravstvene zaštite bit će educirano o specifičnostima javnozdravstvenih problema na koje je projekt orijentiran (kardiovaskularne bolesti, maligne bolesti, zarazne bolesti) te o mogućnostima primjene primarne i sekundarne prevencije koje će provoditi u svom radu i o kojima će educirati svoje korisnike.

Pokazatelj 2.

Nakon završetka projekta i provedene edukacije 150 sestara patronažne djelatnosti koje su u trajnom kontaktu s korisnicima zdravstvene zaštite bit će educirano o najučinkovitijim metodama i vještinama individualnog i grupnog rada koje će trajno koristiti u radu sa svojim korisnicima. Metode koje će usvojiti koristit će za prijenos znanja vezanih za javnozdravstvene probleme na koje je projekt orijentiran (kardiovaskularne bolesti,  maligne bolesti i zarazne bolesti).

Pokazatelj 3.

Nakon završetka projekta i provedene edukacije 150 sestara patronažne djelatnosti koje su u trajnom kontaktu s korisnicima zdravstvene zaštite bit će educirano o najučinkovitijim metodama i vještinama individualnog i grupnog rada/komunikaciji s vulnerabilnim skupinama populacije (osjetljiva i rizična populacija, rizične obitelji).

Pokazatelj 4.

Nakon završetka projekta i provedene edukacije, 150 sestara patronažne djelatnosti usvojit će vještine suočavanja sa stresom, vještine upravljanja emocijama i vještine sprječavanja sagorijevanja na radnom mjestu.

Očekivani dugoročni rezultati:

 • podizanje razine osviještenosti krajnjih korisnika o rizičnim čimbenicima pojave kardiovaskularnih bolesti;

 • usvajanje zdravih stilova života šire populacije;

 • Povećanje udjela procijepljenosti populacije;

 • veći odaziv na  preventivne nacionalne  programe. 

Kontakt osobe za više informacija:   

Martina Bago, mag. pharm.

Ana Puljak, dr. med., spec. javnog zdravstva

Prof. prim. dr. sc. Branko Kolarić, spec. epidem.

e-mail: snazna.patronazna@stampar.hr