Radionice „Zdravlje mozga" – obilježavanje Tjedna cjeloživotnog učenja, 2. do 8. listopada 2017.

Odjel za promicanje zdravlja (Služba za javno zdravstvo), uključit će se u inicijativu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih posvećenu Tjednu cjeloživotnog učenja u Hrvatskoj koji se obilježava od 2. do 8. listopada 2017. održavanjem radionica na temu zdravlja mozga.

Radionice će biti posvećene dobrobitima i značenju cjeloživotnog učenja i zdravlju mozga, a bit će održane za učenike Osnovne škole Miroslav Krleža u Knjižnici Medvešćak te učenike Osnovne škole Voltino u Knjižnici Voltino. 

Kroz ove interaktivne radionice, objasnit ćemo važnost prehrane prikladne za zdravlje (MIND prehrana) i razvoj mozga, kao i ulogu i važnost redovite tjelesne aktivnosti. Objasnit ćemo i značaj upravljanja emocijama te naučiti neke od tih vještina. Osvrnut ćemo se i na potrebu usvajanja pozitivnih zdravstvenih navika i izbjegavanju štetnih i rizičnih ponašanja. Naglasak radionice bit će na potrebi cjeloživotnog učenja i njegovoj ulozi na unaprjeđenje zdravlja našeg mozga, ali i utjecaju koji cjeloživotno učenje ima na cjelokupno zdravlje: fizičko, psihičko i socijalno. 

Tjedan cjeloživotnog učenja UNESCO-ova je inicijativa pokrenuta 1999. godine, a svake godine obilježava se u brojnim zemljama s ciljem senzibilizacije javnosti, odnosno promicanje kulture učenja. 

Tijekom obilježavanja Tjedna, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih pod sloganom „PROVJEŽBAJ MOZAK!“, potaknula je provođenje nekoliko stotina besplatnih aktivnosti (radionica, tribina, sajmova učenja, okruglih stolova). Niska stopa uključenosti hrvatskih građana u neki oblik cjeloživotnog učenja prepoznata je kao bitan problem hrvatskoga društva. Ovaj je problem posebice izražen imamo li na umu da je učenje, i to tijekom cijeloga života, nužan preduvjet funkcioniranja u suvremenome svijetu.

Veliku potporu kampanji dale su i osobe iz javnoga života – skijaš Ivica Kostelić, plivač Gordan Kožulj, voditeljica Blaženka Leib i karatistica Maša Vidić, koji su ujedno promotori i ovogodišnje kampanje.

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) u formalnim i neformalnim oblicima. Uz koncept cjeloživotnog učenja najčešće se vezuju ciljevi ekonomske prirode. Međutim, učenje ima snažan učinak i na socijalnu, fizičku i psihičku komponentu zdravlja. 

Pod psihičkim (mentalnim) zdravljem podrazumijevamo skladno funkcioniranje u svim životnim okruženjima: obitelji, obrazovnom okruženju, profesionalnom okruženju, lokalnoj zajednici. 

Preduvjet dobrog mentalnog zdravlja je usklađen razvoj na intelektualnom, emocionalnom, socijalnom i zdravstvenom planu. 

Proces učenja kroz razvijanje individualnih potencijala, unaprjeđenje misaonih procesa i memorijskih sposobnosti, razvijanje koncentracije i organizacijskih sposobnosti, ostvarivanje osjećaja zadovoljstva, ispunjenosti i samopoštovanja ima izrazito pozitivni učinak na mentalno, ali i cjelokupno zdravlje pojedinca. Dobrobiti učenja leže i u poticanju na aktivnu ulogu pojedinca u društvu. O nizu pozitivnih efekata trajnog i kontinuiranog učenja na zdravlje i funkcioniranje, učit ćemo i naše najmlađe, kao i uvijek, na njima dopadljiv i pristupačan način.

Letak cjeloživotno učenje

Pripremila: Ana Puljak, dr. med. spec. javnog zdravstva, voditeljica Odjela za promicanje zdravlja, Služba za javno zdravstvo